// Pentru afacerea ta / Credite Business

Credite Business

CREDITE MICRO

Denumirea creditului Valuta Suma
maximă
Perioada Specific Detalii
 
Express Credit Business MDL 5 000 – 1 000 000 până la 7 ani fără gaj Vezi detalii
 
Micro Credit Business MDL 5 000 – 3 000 000 până la 7 ani gaj mobil / imobil Vezi detalii
 
Express Credit Mixt    MDL  5 000 – 100 000 până la 5 ani fără gaj Vezi detalii


CREDITE PENTRU IMM-URI

Denumirea creditului Scop Valută Perioadă Securitate Detalii
Programul 373 procurarea utilajelor / echipamentelor / bunurilor fixe în  dezvoltarea de noi produse sau servicii, adoptarea de noi modele de afaceri, utilizarea tehnologiei pentru creşterea productivităţii sau dezvoltarea de noi canale de distribuţie MDL/EUR/USD minim 3 ani, maxim 7 ani în dependenţă de politica creditară  Băncii Vezi detalii
Credit pentru mijloace circulante finanţarea activităţii curente a întreprinderii EUR/USD/MDL până la 4 ani în dependenţă de politica creditară  Băncii Vezi detalii
 
Credit investiţional pentru un program de investiţii specific EUR/USD/MDL până la 10 ani în dependenţă de politica creditară  Băncii Vezi detalii
 
Overdraft  finanţarea activităţii curente EUR/USD/MDL până la 3 ani în dependenţă de politica creditară  Băncii Vezi detalii
 
Garanţii bancare  asigurarea îndeplinirei obligaţiunilor contractuale EUR/USD/MDL depinde de cerinţele beneficiarului în dependenţă de politica creditară  Băncii Vezi detalii
 
Credite de încredere finanţarea investiţiilor şi a fondului de rulment EUR/USD/MDL durata min. 3 luni, max. 60 de luni:
  • împrumut revolving – până la 36 de luni.
  • linie de credit revolving – până la 24 de luni.
  • investiţii – până la 60 de luni.
  • refinanţare – în conformitate cu scopul propus al împrumutului care este achiziţionat.
fără garanţii materiale Vezi detalii
 
Credite pentru utilaje agricole şi agregate dezvoltarea agriculturii EUR/USD/MDL până la 5 ani echipamentul achiziţionat din contul creditului Vezi detalii
 


CREDITE AGRO

Denumirea creditului Scopul Valuta Perioada maximă Detalii
AgroFinSezon suplinirea mijloacelor circulante EUR/USD/MDL până la 48 luni Vezi detalii
 
AgroFinInvest investiţii EUR/USD/MDL Din resursele băncii, până la 10 ani în MDL, până la 5 ani în EURO/USD. Vezi detalii
 
Credite cu destinaţie achiziţionarea terenurilor agricole MDL până la 6 ani Vezi detalii
 
Credite de încredere finanţarea fondului de rulment MDL durata min. 3 luni, max. 60 de luni:
  • împrumut revolving – până la 36 de luni.
  • linie de credit revolving – până la 24 de luni.
  • investiţii – până la 60 de luni.
  • refinanţare – în conformitate cu scopul propus al împrumutului care este achiziţionat.
Vezi detalii
 
Serviciu de sprijin pentru întreprinderile care participă la programul guvernamental finanţarea proiectelor de investiţii în cadrul subvenţiilor în avans MDL până la 24 de luni Vezi detalii

CREDITE DIN RESURSE EXTERNE

Denumirea creditului Destinaţia Valuta Suma maximă Perioada maximă Contribuţia proprie Facilităţi Detalii
Livada Moldovei  Agenţi economici şi întreprinzători care practică activitatea de întreprinzător şi doresc să implementeze un proiect în sectorul horticol sau activităţi conexe. EUR/MDL/USD Investiţii în plantarea/defrişarea livezilor şi plantaţiilor de struguri de masă, pepiniere 1.000.000 EUR pânâ la 5 ani pentru finanţarea capitalulului circulant Minimum 50% din costul proiectului. Scutirea de TVA cu drept de deducere; scutirea de taxa pentru poluarea mediului; scutirea de plata taxelor şi procedurilor vamale ş.a. Vezi detalii
investiţii în activităţi horticole 5.000.000 EUR până la 10 ani pntru investiţii
Start pentru Tineri
Temporar sistat
Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM); Fondatorii întreprinderii trebuie să fie tineri cu vârsta cuprinsă între 18–35 de ani, cetăţeni ai Republicii Moldova şi să deţină cel puţin 75% din proprietatea întreprinderii/afacerii. MDL până la 1.760.000 MDL  până la 5 ani În conformitate cu exigenţele stabilite de OGP AE pentru produsele destinate finanţării Facilităţii de Creditare a Tinerilor (IFAD1, RISP1, RISP2, PAC2).
 
Credit nerambursabil sub formă de grant în mărime de 15% din costul investiţiei. Vezi detalii
IFAD (FIDA) VIII Componenta „Credite cu porţiune de grant pentru tineri şi femei" Credite pe termen mediu şi lung pentru femei antreprenoare şi tineri antreprenori cu vârsta cuprinsă între 18-40 ani în scopul dezvoltării şi diversificării afacerilor agricole în zona rurală EUR/ MDL Pachet financiar maximal - 1.000.000 MDL  sau echivalentul in EUR
(porţiunea de grant – 40% din pachet financiar, plafon maxim 320.000 MDL)
până la 8 ani min. 10% din suma totală a proiectului Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului, scutirea de plată a taxelor şi procedurilor vamale, accize Vezi detalii
IFAD (FIDA) VIII Componenta „Credite pentru întreprinderi micro şi mici" Credite pe termen mediu şi lung pentru întreprinderile micro şi mici în scopul dezvoltării şi diversificării afacerilor agricole în zona rurală EUR/ MDL Până la echivalentul sumei de 150.000 EUR până la 8 ani min. 10% din suma totală a proiectului Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţiona-te în cadrul Proiectului, scutirea de plată a taxelor şi procedurilor vamale, accize Vezi detalii
IFAD (FIDA) VIII Componenta „Credite investiţionale destinate microantreprenorilor" Finanţarea pe termen mediu a dezvoltării oricărei activităţi legitime generatoare de venituri în zonele rurale, atât agricole, cât şi neagricole pentru microantreprenori MDL Până la 1.000.000 MDL până la 8 ani min. 10% din suma totală a proiectului Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţiona-te în cadrul Proiectului, scutirea de plată a taxelor şi procedurilor vamale, accize Vezi detalii
IFAD (FIDA) VIII Componenta „Credite cu porţiune de grant destinate grupurilor de producători" Finanţarea pe termen mediu şi lung a dezvoltării şi diversificării afacerilor agricole în zona rurală pentru Cooperative sau SRL, cu minimum 5 fondatori MDL Pachet financiar maximal – 250 000 EUR  sau echivalentul in MDL
(porţiunea de grant – 8% din pachet financiar, plafon maxim 20.000 EUR)
până la 8 ani min. 2% din suma totală a proiectulu Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului, scutirea de plată a taxelor şi procedurilor vamale, accize Vezi detalii
CEB_IMMM_COVID  Întreprinderile micro, mici şi mijlocii (IMMM) implicate în activităţi economice, afectate de criza pandemică Covid-19. EUR/MDL Investiţii - echivalent a 600.000 EUR pânâ la 6 ani  Сonform politicii Băncii La porţiune de 10% din suma subcreditului se aplică rata dobânzii 0% Vezi detalii
Capital circulant - echivalent a 300.000 EUR pânâ la 4 ani
 
IFAD (FIDA) VII Componenta „Tineri Antreprenor" dezvoltarea tuturor activităţilor în agricultură, producere şi prestare de servicii în zonele rurale - Tineri antreprenori (18-35 ani) EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 100.000 USD  până la 8 ani min. 10% din suma totală a proiectului Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului Vezi detalii
 
IFAD (FIDA) VII Femei Microantreprenoare Credite cu porţiune de grant pentru femei în scopul dezvoltării şi diversificării afacerilor în zona rurală MDL
Investiţii şi mijloace circulante în sumă de 600 mii MDL
de la 1 an pana la 5 ani min. 5% din suma totală a proiectului Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţiona-te în cadrul Proiectului Vezi detalii
 
IFAD (FIDA) VII  Componenta „Мicro antreprenori" dezvoltarea tuturor activităţilor în agricultură, producere şi prestare de servicii în zonele rurale - Micro antreprenori MDL Investiţii  - 300.000 MDL  pânâ la 5 ani min. 10% din suma totală a proiectului Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţiona-te în cadrul Proiectului   Vezi detalii
Capital circulant - 30% din suma creditului pânâ la 5 ani
 
IFAD (FIDA) II Refinanţare dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale  EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 400.000 USD pânâ la 7 ani şi până la 15 ani pentru plantaţii multianuale min. 20% din suma totală a proiectului Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant - 25% din suma creditului pânâ la 2 ani
Capital circulant independent  -  echivalent a 400.000 USD pânâ la 2 ani
 
RISP I Refinanţare dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale. EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 400.000 USD pânâ la 7 ani min. 20% din suma totală a proiectului Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant - 25% din suma creditului pânâ la 7 ani
Capital circulant independent  -  echivalent a 400.000 USD pânâ la 4 ani  
 
RISP II Refinanţare dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale. EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 400.000 USD pânâ la 7 ani min. 20% din suma totală a proiectului Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant - 25% din suma creditului pânâ la 7 ani
Capital circulant independent  -  echivalent a 400.000 USD pânâ la 4 ani
 
PAC I Refinanţare finanţarea cheltuielilor în toate domeniile de activitate a sub-proiectelor investiţionale, inclusiv a întreprinderilor noi formate pe tot teritoriul ţării EUR/USD/MDL
Investiţii - echivalent a 800.000 EUR

Capital circulant - 30% din suma creditului
până la 8 ani Conform politicii Băncii Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant independent - echivalent a 500.000 EUR pânâ la 4 ani
 
PAC II Refinanţare finanţarea cheltuielilor în toate domeniile de activitate a sub-proiectelor investiţionale, inclusiv a întreprinderilor noi formate pe tot teritoriul ţării EUR/USD/MDL
Investiţii - echivalent a 800.000 EUR

Capital circulant  - 40% din suma creditului
până la 8 ani Conform politicii Băncii Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă   Vezi detalii
Capital circulant independent - echivalent a 500.000 EUR pânâ la 4 ani