// Pentru afacerea ta / Proiecte speciale / Credite din resurse externe

Credite din resurse externe

Denumirea proiectului Destinaţia Valuta Suma
maximă
Perioada maximă Contribuţia proprie Facilităţi  
 
CEB_IMMM_COVID  Întreprinderile micro, mici şi mijlocii (IMMM) implicate în activităţi economice, afectate de criza pandemică Covid-19. EUR/MDL Investiţii - echivalent a 600.000 EUR pânâ la 6 ani  Сonform politicii Băncii La porţiune de 10% din suma subcreditului se aplică rata dobânzii 0% Vezi detalii
Capital circulant - echivalent a 300.000 EUR pânâ la 4 ani
 
IFAD (FIDA) VII Componenta „Tineri Antreprenor" dezvoltarea tuturor activităţilor în agricultură, producere şi prestare de servicii în zonele rurale - Tineri antreprenori (18-35 ani) EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 100.000 USD  până la 8 ani min. 10% din suma totală a proiectului Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului Vezi detalii
   
 
IFAD (FIDA) VII Femei Microantreprenoare Credite cu porţiune de grant pentru femei în scopul dezvoltării şi diversificării afacerilor în zona rurală MDL
Investiţii şi mijloace circulante în sumă de 300 mii MDL 

 
de la 1 an pana la 5 ani
min. 5% din suma totală a proiectului Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului Vezi detalii
 
IFAD (FIDA) VII  Componenta „Мicro antreprenori" dezvoltarea tuturor activităţilor în agricultură, producere şi prestare de servicii în zonele rurale - Micro antreprenori MDL Investiţii  - 300.000 MDL  pânâ la 5 ani min. 10% din suma totală a proiectului Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului   Vezi detalii
Capital circulant - 30% din suma creditului pânâ la 5 ani
 
IFAD (FIDA) II Refinanţare dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale  EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 400.000 USD pânâ la 7 ani şi până la 15 ani pentru plantaţii multianuale min. 20% din suma totală a proiectului Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant - 25% din suma creditului pânâ la 2 ani
Capital circulant independent  -  echivalent a 400.000 USD pânâ la 2 ani
 
RISP I Refinanţare dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale. EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 400.000 USD pânâ la 7 ani min. 20% din suma totală a proiectului Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant - 25% din suma creditului pânâ la 7 ani
Capital circulant independent  -  echivalent a 400.000 USD pânâ la 4 ani  
 
RISP II Refinanţare dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale. EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 400.000 USD pânâ la 7 ani min. 20% din suma totală a proiectului Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant - 25% din suma creditului pânâ la 7 ani
Capital circulant independent  -  echivalent a 400.000 USD pânâ la 4 ani
 
PAC I Refinanţare finanţarea cheltuielilor în toate domeniile de activitate a sub-proiectelor investiţionale, inclusiv a întreprinderilor noi formate pe tot teritoriul ţării EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 800.000 EUR
Capital circulant - 30% din suma creditului
până la 8 ani Conform politicii Băncii Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant independent - echivalent a 500.000 EUR pânâ la 4 ani
 
PAC II Refinanţare finanţarea cheltuielilor în toate domeniile de activitate a sub-proiectelor investiţionale, inclusiv a întreprinderilor noi formate pe tot teritoriul ţării EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 800.000 EUR
Capital circulant  - 40% din suma creditului
până la 8 ani Conform politicii Băncii Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă   Vezi detalii
Capital circulant independent - echivalent a 500.000 EUR pânâ la 4 ani