Garanţie bancară internaţională

Despre

Este un instrument de garantare emis de o bancă sub forma unui angajament irevocabil şi necondiţionat de a plăti o sumă de bani la cererea beneficiarului garanţiei.

Principalele tipuri de garanţii oferite de banca:

  • garanţia de plată (Payment Guarantee) acesta garanţie bancara constituie acoperirea obligaţiilor cumpărătorului de a plăti o anumită sumă de bani conform unui contract comercial;
  • garanţia de bună execuţie(Performance Bond) asigură executarea obligaţiilor contractuale conform condiţiilor şi termenelor stabilite;
  • garanţia de restituire a avansului(Advance Payment Guarantee) se acordă la cererea vânzătorului şi asigură plătitorului de avans rambursarea, în cazul în care vânzătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiunile contractuale;
  • garanţia de angajare/garanţia ofertei(Bid Bond,) prin care cumpărătorul se asigură că oferta vânzătorului nu va fi retrasă după ce el va accepta condiţiile ofertei. Vânzătorul astfel evită cheltuielile băneşti şi de timp eventuale pentru a face apel la noi oferte şi pentru a le examina;
  • garanţia-contragaranţieFincombank poate fi banca intermediară în cazul în care beneficiarul solicită ca garanţia să fie emisă de o bancă străină de prim rang.
  • garanţia vamală se emite în favoarea Departamentului Vamal. Lista mărfurilor (producţiei) pentru care termenul de plată a taxei pe valoarea adăugată la import poate fi prelungit se stabileşte prin Legea bugetului de stat pe anul respectiv;
  • garanţia asigurării credituluireprezintă garantarea obligaţiilor de plată ale debitorului faţă de creditor, ce rezultă din careva contract de împrumut.
Comisioanele le puteţi vedea consultînd Tarifele Băncii AICI.

De regula, garanţiile bancare se supun legilor ţării emitente, precum şi „Regulilor uniforme privind garanţiile la cerere”, Publicaţia nr. URDG 758 a Camerei de Comerţ Internaţional, Paris 01.07.2010.

Dacă doriţi să aflaţi mai multe detalii despre Garanţia Bancară Internaţională, ne puteţi lăsa datele dvs. de contact, iar colegii noştri vor reveni cu un apel.


Lasă-ne datele tale de contact şi noi revenim cu un sunet!
+373