banner banner

Solicită Credit EXPRESS

  • Până la 300 000 lei
  • Fără gaj, cu posibilă fidejusiune
  • Până la 5 ani
  • Rata dobânzii în sucursale 21% anual
  • Pentru cererile online 20% anual
  • Rata dobânzii 19% pentru proiecte salariale

Beneficiile produsului

  • Noi nu percepem comision pentru analiza cererii pentru credit!
  • Comision pentru perfectarea contractului 100 lei
  • Comisionul pentru eliberarea creditului 0%
  • Comisionul pentru administrare a creditului 0%

Solicitare credit online

Alegeţi parametrii creditului solicitat
exemplu
Vă rugăm să indicaţi datele personale (numele şi prenumele) în conformitate cu actele de identitate, în grafia latină
+373
Confirm că: datele cu caracter personal consemnate sunt veridice și-mi aparțin, mi s-a adus la cunoștință asupra necesității anunțării în termen de 30 de zile din momentul survenirii modificării datelor prezentate și îmi asum răspunderea în conformitate cu legislația în vigoare, în cazul includerii unor date neveridice, incomplete sau improprii.
Indicaţi datele personale
Indicaţi datele despre copii
Indicaţi datele despre bunul imobil în proprietate
Va trebui să prezentaţi Certificat de la Primarie ce confirmă existenţa gospodăriei
Indicaţi datele despre locul de muncă
Indicaţi veniturile lunare (în lei)
Indicaţi datele despre istoria creditară

 

În cazul depunerii cererii în zi de odihnă sau de sărbătoare cererea DVS va fi perfectată in prima zi lucrătoare

Mulţumim pentru completarea cererii de credit. Timp de 5 min Veţi primi hotărîrea prin SMS la numarul de telefon indicat de Dvs. Vă amintim că, în cazul răspunsului pozitiv, Dvs va trebui să prezentaţi următoarele acte:

    Exemplu de calcul: Pentru un credit în sumă de 100 000 lei, pe termen de 60 de luni, plata lunară a creditului constituie 2 705.34 lei. Dobânda anuală efectivă este de 20.96%, iar valoarea totală plătibilă (suma creditului + toate costurile aferente) este 162 305.67 lei.

Alte oferte

credit

E-Simplu

până la 30 000 lei
Detalii
credit

Card de credit "Opti"

până la 300 000 lei
Detalii