Conturi curente

Descriere

Cont curent - produsul, care facilitează gestionarea resurselor băneşti ale afacerii Dvs.

Valuta

MDL / EUR / USD şi alte valute.

Cât vă va costa?

Costul dechiderii şi gestionării puteţi vedea consultînd tarifele băncii.

Mai mult

Pentru a avea mereu acces la contul curent optaţi pentru:
 • serviciul internet banking FinComPay, care permite gestionarea de la distanţa a banilor din contul curent şi oferă posibilitatea efectuării operaţiunilor;
 • sms notificare.

Documente necesare

 • Cerere de deschidere a contului pe formularul determinat al Bancii. Cererea de deschidere a contului se semneaza de persoanele, care sunt imputernicite sa administreze conturile şi sa aplice semnături pe documentele de decontare în numerar, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Cartea cu mostre de semnături şi amprenta ştampilei, legalizată notarial sau de o persoană autorizată a băncii
 • Documentele de constituire
 • Certificat de înregistrare a intreprinderii eliberat de Camera Înregistrării de Stat sau alte documente care confirmă înregistrarea de stat de catre alte organe de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare
 • Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice / întreprinzătorilor individuali
 • Certificat de atribuire a codului fiscal (in cazul în care există)
 • Document care să ateste identitatea persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului
 • Un document sau o copie legalizată a unui document care să confirme autoritatea persoanei de a deschide un cont (în cazul deschiderii unui cont de către o persoană autorizată)
 • Alte documente la discretia băncii.
Orarul de primire a ordinelor de plată

Orarul

 • DESCARCA:
 • pdf
 
 
Regulile privind deservirea conturilor curente

Regulile în vigoare
din 27.06.2022

 • DESCARCA:
 • pdf

 

 

 
Contract-cadru

Contract

 
 • DESCARCA:
 • pdf
 
Informatii privind sistemul de garantare a depozitelor

Informatii

 • DESCARCA:
 • pdf