Asigurarea TRAVEL

TRAVEL - Asigurare de sănătate pentru călătorii în străinătate (cu acoperire COVID-19)


Atunci când plănuieşti să călătoreşti în străinătate, fie în scop turistic, pentru a studia, a munci sau a participa la diverse competiţii sportive, este bine ca sănătatea ta sa fie protejată şi să nu se regăsească printre grijile tale.
Asigurarea de sănătate pentru călătorii în străinătate reprezintă cea mai sigură şi avantajoasă cale de a petrece vacanţa fără grijile legate de cheltuielile aferente situaţiilor neprevăzute cum ar fi traume sau îmbolnăviri subite, inclusiv îmolnăvirea cu virusul COVID-19, în limita întregii sume asigurate care variază în funcţie de zona în care călătoriţi.

Riscurile acoperite

 • Maladie acută (inclusiv îmbolnăvirea cu COVID 19);
 • vătămări corporale în urma unui accident, inclusiv decesul în urma maladiei acute sau a unui accident.
 • anularea călătoriei din următoarele motive: spitalizare, sau decesul Asiguratului sau a membrilor familiei sale (soţ, soţie, mamă, tată, fiu, fiică, frate, soră).
 • cauzarea daunelor bunurilor Asiguratului în urma incendiului, exploziei, calamităţilor naturale (inundaţii, alunecări de teren, cutremure), precum şi cauzarea premeditată a daunelor bunurilor Asiguratului de către terţe persoane, în urma căreia este necesară prezenţa sa pentru investigarea circumstanţelor cazului;
 • acţiune judiciară procesuală neprevăzută, la care Asiguratul trebuie să participe conform citaţiei organului competent;
 • îmbolnăvire cu COVID (acoperire suplimentară).

Avantajele asigurării Travel

 •  încheierea cu operativitate a poliţei de asigurare;
 •  acoperirea îmbolnăvirii cu virusul Covid-19 în limita întregii sume asigurate.
 •  puteţi beneficia de asigurare individual sau pentru familie;
 •  un grad înalt de protecţie în schimbul unor tarife relativ mici.

Actele necasare pentru perfectarea politei de asigurare

• Paşaportul  străin
* cetăţenii care locuiesc pe o rază de 30 km de hotarele ţării sau care au doar un act de identitate al altei ţări, dar sunt cetăţeni ai MD şi trebuie identificaţi.

Acţiunile Asiguratului la survenirea cazului asigurat

Contactaţi compania internaţională de asistenţă MONDIAL ASSISTANCE, prin care beneficiaţi de asistenţă non-stop - 24h/24h., iar operatorii pot fi apelaţi de oriunde în lume în cazul survenirii unui risc asigurat. Operatorii MONDIAL ASSISTANCE deservesc clienţii în mai multe limbi, inclusiv în limba română.  În cadrul apelului, comunicaţi următoarele date:
 •     numele, prenumele;
 •     locul unde vă aflaţi;
 •     numărul poliţei de asigurare eliberată de către asigurător;
 •     un număr de telefon la care puteţi fi contactat în străinătate;
 •     detalii privind urgenţa medicală sau informaţii privind evenimentul asigurat produs.
Acţionaţi conform indicaţiilor operatorului. Acesta vă va îndruma la cel mai apropiat spital sau instituţie medicală autorizată, care poate ajuta în cazul prezentat. Cheltuielile urmează să fie achitate de către compania de asistenţă.

În cazul cheltuielilor pentru procurarea medicamentelor sau veţi achita tratamente şi proceduri ce n-au fost prescrise de medic, nu veţi obţine compensarea costului lor de la compania de asigurare. Achitând costul medicamentelor, tratamentelor şi procedurilor medicale, păstraţi toate cecurile, bonurile şi facturile fiscale, pentru a putea demonstra companiei de asigurare cheltuielile făcute la întoarcerea în ţară. La întoarcerea în ţară, trebuie să vă adresaţi la compania de asigurare într-o perioadă cât mai scurtă (maximum 30 de zile calendaristice de la terminarea tratamentului), pentru a obţine plata de despăgubire. În cazul în care cererea de despăgubire nu va fi depusă în acest termen, asigurătorul îşi rezervă dreptul de a refuza plata despăgubirii.

Limitele răspunderii asigurătorului şi zonele de acoperire

Limitele răspunderii asigurătorului în funcţie de zona în care veţi călători, sumele de asigurare sunt:  
 •     10.000 de euro pentru o persoană şi 20.000 de euro pentru întreaga familie pentru ţările CSI inclusiv Ucraina
 •     30.000 sau 50.000 de euro pentru o persoană şi 60.000 de euro pentru întreaga familie pentru Europa
 •     60.000 de euro pentru toate ţările lumii.

Lasă-ne datele tale de contact şi noi revenim cu un sunet!
+373