// Pentru afacerea ta / Proiecte speciale / Credite din resurse externe / PAC I Refinanţare (PAC I ref)
Credite din resurse externe

Valoarea creditului

Investiţii - echivalent 800.000 EUR
Capital circulant - echivalent 500.000 EUR

Perioada

Investiţii - maxim 8 ani
Capital circulant - maxim 4 ani

Valuta

MDL, EUR, USD

Scopul

 Finanţarea investiţiilor, mijloacelor circulante, serviciilor pentru întreprinderile care activează în toate domeniile economiei naţionale

 

PAC I Refinanţare (PAC I ref)

Cine poate beneficia?

 • întreprinderea privată, unde cel puţin 75% din acţiuni şi alt capital este privat (nu aparţine entităţilor de stat ale Republicii Moldova);
 • întreprinderea care îşi desfăşoară activitate de cel puţin 2 ani;
 • întreprinderea care demonstrează o activitate financiară satisfăcătoare, deţine organizare, management, cadre şi surse tehnice, financiare şi alte surse necesare pentru realizarea cu succes a operaţiunilor sale, inclusiv implementarea sub-proiectului.

Perioada de graţie

Conform politicii FinComBank.

Eşti eligibil pentru PAC I ref dacă

 • investeşti în procurarea de bunuri noi şi de mâna a doua în activităţi din toate sectoarele economiei naţionale; 
 • proiectul tău este tehnic fezabil şi economic, financiar şi comercial viabil;
 • proiectul tău este solvabil, şi după primirea resurselor va putea genera un flux de numerar necesar pentru achitarea împrumutului.
 
Nu sunt eligibile pentru finanţare:
 • sub-proiecte, care dăunează mediului înconjurător;
 • sub-proiectele care pot implica reorganizări de terenuri, cu efect asupra habitatului natural sau a proprietăţii culturale, sau impactul asupra căilor navigabile internaţionale;
 • procurarea terenurilor de pământ pentru susţinerea investiţiilor sau pentru dislocarea involuntară a proprietarilor existenţe sau pricinuirea unor pierderi, ori daune a activelor agenţilor economici, inclusiv semănăturilor permanente, chioşcurilor, barajelor şi altele; 
 • nu poţi utiliza resurse din PAC I ref pentru procurarea sau arenda imobilului;
 • cheltuielile în scopuri militare, reactoare nucleare, părţi ale acestora, oricare activitate ce include materiale şi produse radioactive;
 • bunuri de lux utilizate în scopuri de consum;
 • produse din tutun, prelucrate sau neprelucrate; maşini de prelucrare a tutunului;
 • comerţul în mediul naturii sălbatice şi cu produse ale naturii sălbatice, interzise de către convenţiile internaţionale;
 • eliberarea organismelor modificate genetic în mediul natural;
 • producerea, distribuirea şi realizarea pesticidelor ilegale;
 • produsele ce conţin asbest;
 • alt echipament şi utilaje ce conţin substanţe reglementate de convenţiile internaţionale;
 • patente, licenţe şi franchising;
 • construcţia oficiilor administrative (cu excepţia reparaţiei celor existente);
 • creanţe, taxe, datorii etc.

Contribuţia proprie

Conform politicii FinComBank.

Alte condiţii PAC I Refinaţare

Respectarea a 2 proceduri obligatorii:
 • procedura de procurări;
 • procedura de evaluare a mediului.

Cât te costă?

Rata dobânzii este flotantă. Se determină de către Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă (semianual), precum şi în dependenţă de evoluţia ratei de bază stabilite de Banca Naţională a Moldovei.


Sucursalele şi agenţiile Băncii AICI

 
Lasă-ne datele tale de contact şi noi revenim cu un sunet!
+373