Garanţii bancare

Aveţi nevoie de emiterea unei garanţii bancare

în cazul în care intenţionaţi să garantaţi executarea corespunzătoare a obligaţiilor faţă de o parte terţă.

Noi garantăm pentru Dvs

Garanţia bancară - angajament sub formă scrisă, prin care Banca îşi asumă răspunderea de a efectua plăţi către o persoană fizică sau juridică, privind  obligaţiile Dumneavoastră contractuale.
 
Principalele tipuri de garanţii bancare:
  • garanţie pentru participare la licitaţie (garanţie de ofertă)- utilizată cu scop de a concura la licitaţiile publice;
  • garanţie pentru rambursarea plăţilor sub formă de avans şi garanţie de bună execuţie- mecanism suplimentar cu scop de a garanta executarea de către parteneri a obligaţiilor contractuale;
  • garanţie vamală- folosită pentru desfăşurarea activităţii brokerilor vamali.
În fiecare sucursală FinComBank SA veţi primi informaţie detaliată privind funcţionalitatea şi modalitatea de accesare a produsului care vă interesează.