// Pentru afacerea ta / Proiecte speciale / Credite din resurse externe / IFAD (FIDA) VII Componenta „Мicro antreprenori"

IFAD (FIDA) VII Componenta „Мicro antreprenori"

FinComBank oferă microantreprenorilor finanţare directă prin acordarea împrumuturilor la condiţii avantajoase pentru implementarea Programului Rural de Rezilienţă Economică incluzivă din resursele Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD).

Micro antreprenori sunt denumiţi persoanele fizice care obţin venituri din activităţi agricole sau ne-agricole fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activităţii de antreprenoriat sau care îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică întreprinzător individual (GŢ, ÎI) şi se clasifică ca micro întreprinderi în conformitate cu Legea nr.112 din 20.05.1994.

Întreprindere micro – întreprindere care are cel mult 9 salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de pînă la 9 milioane de lei sau deţine active totale de pînă la 9 milioane de lei. Criteriul definitoriu constant folosit la clasificarea întreprinderilor micro, mici şi mijlocii în scopuri statistice este numărul mediu anual de salariaţi.

Cine poate beneficia?

Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mici, microantreprenori (persoane fizice şi juridice), care:
 • desfăşoară o activitate care se bazează pe proprietate privată, proprietarii şi administratorii fiind cetăţeni ai Republicii Moldova;
 • ţin evidenţa contabilă şi prezintă rapoartele financiare în mod adecvat şi la timp  (se vor prezenta rapoartele financiare anuale sau pentru ultimul trimestru, confirmate de Statistică sau o declaraţie fiscală confirmată de Inspectoratul Fiscal);
 • sunt localizate în regiunile Republicii Moldova, inclusiv Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, cu excepţia municipiilor Chişinău şi Bălţi (întreprinderile înregistrate în Chişinău şi Bălţi pot deveni beneficiare ale proiectului dacă furnizează un certificat de înregistrare a unităţilor din mediul rural în care îşi desfăşoară activitatea).

Perioada de graţie

0-24 luni

Eşti eligibil pentru finanţare dacă:

 • finanţezi activităţi agricole şi neagricole desfăşurate în zonele rurale care generează venituri, cum ar fi investiţii în echipamente (noi şi uzate) pentru producţie sau pentru furnizarea de servicii, completarea mijloacelor circulante ca parte a investiţiei, lucrări de transport şi instalare aferente investiţiilor,
 • investeşti în agroturism într-o zonă rurală (achiziţionezi animale, echipamente şi utilaje necesare dezvoltării unei ferme într-un complex turistic);
 • proiectul tău este tehnic fezabil şi economic, financiar şi comercial viabil;
 • proiectul tău este solvabil, şi după primirea resurselor va putea genera un flux de numerar necesar pentru achitarea împrumutului.

Nu sunt eligibile pentru finanţare:

 • plata oricăror taxe (inclusiv TVA), a datoriilor, asigurări;
 • construirea caselor de locuit, edificiilor administrative şi comerciale;
 • procurarea /arenda pământului şi a edificiilor existente de producere/depozitelor;
 • producerea şi comercializarea strugurilor de soiuri tehnice, băuturilor alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc.) şi a tutunului;
 • comerţul, repararea, amanetarea articolelor de giuvaierie din metale preţioase, alte activităţi similare;
 • activităţi de comerţ (cu excepţia procurării de active necesare pentru comercializarea produselor proprii);
 • procurarea de pesticide şi a altor bunuri, servicii şi activităţi nocive pentru mediu;
 • activele nemateriale (finanţarea costurilor legate de achiziţia licenţelor, cote de participare, drepturi de producere şi alte drepturi oferite de instituţii publice);
 • jocuri de noroc, activităţi de agreement şi divertisment, restaurante, baruri, alte activităţi similar;
 • activităţi de transport a pasagerilor/lucrătorilor, servicii de taxi;
 • asistenţă socială şi servicii educaţionale.  
 

Contribuţia proprie

Min. 10 % din valoarea totală a proiectului investiţional sub forma de mijloace băneşti sau bunuri materiale.

Condiţiile de utilizare a îmtrumutului

 • mijloacele eliberate din resursele Proiectului vor fi utilizate pentru investiţii în active productive (doar max. 30% pot fi utilizate pentru capital circulant/ servicii/ lucrări legate de investiţie);
 • mijloacele primite în cadrul Proiectului vor fi utilizate numai pentru achiziţionarea de bunuri/ servicii la valoarea netă (fără TVA).

Avantajele accesării creditelor din resursele IFAD?

 • Dobânda anuală efectivă (DAE) avantajoasă.
 • Comisioane limitate.
 • Procedura simplă şi rapidă de finanţare.
 • Condiţii de creditare atractive.

Cât te costă?

Rata dobânzii a împrumutului este flotantă şi se stabileşte în baza ratei de bază a BNM. Se revizuieşte în dependenţă de fluctuaţia acesteia de către Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă (OGPAE).

Lasă-ne datele tale de contact şi noi revenim cu un sunet!
+373