// Pentru afacerea ta / Proiecte speciale / Credite din resurse externe / IFAD (FIDA) VII Componenta "Femei Microantreprenoare"

IFAD (FIDA) VII Componenta "Femei Microantreprenoare"

Credite cu porţiune de grant pentru finanţarea femeilor micro-antreprenoare

FinComBank oferă femeilor micro-antreprenoare credite cu porţiune de grant din resursele FIDA în scopul dezvoltării şi difersificării afacerilor din zona rurală.

Cine poate beneficia?

 • femei micro antreprenoare, cetăţene ale Republicii Moldova, care au înregistrată şi îşi desfăşoară activitatea antreprenorială (sub orice formă organizatorică-juridică) în zonele agricole ale tuturor regiunilor Republicii Moldova, cu excepţia întreprinderilor înregistrate şi care operează în mediul urban;
 • veniturile din vânzări pentru ultimul an fiscal nu au depăşit 1 milion de lei;
 • suprafaţa totală a terenurilor (în proprietate şi în arendă) aflată în gestiune a tuturor membrilor gospodăriei nu va depăşi 10 hectare;
 • activitatea economică se bazează pe proprietate privată, este fondată şi administrată de femei;
 • dispun de toate licenţele şi autorizaţiile necesare şi obligatorii pentru desfăşurarea activităţii economice.
    Important!
 • Prioritate pentru finanţare se va acorda femeilor tinere economic active.
 • Se va ţine cont de faptul că solicitantele de finanţare sunt orientate economic şi comercial, iar comercializarea producţiei (cel puţin 30% din volumul producţiei proprii) nu va afecta securitatea alimentară şi nutriţională a gospodăriei.
 • Afacerile care au beneficiat de credite în cadrul Programelor IFAD anterioare sunt eligibile pentru finanţare.

Aria de implementare?

Toate localităţile rurale aflate sub controlul Republicii Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia, cu excepţia localităţilor urbane.

Valoarea şi limitele pachetului financiar (credit+grant)

Creditul se eliberează doar în MDL. Valoarea maximă a pachetului financiar constituie 600.000 MDL, care va include o porţiune de grant.
Până la suma de 175.000 MDL se aplică proporţia 80/20, după cum urmează:
- porţiunea de grant - 80%, dar nu mai mult de 140.000 MDL;
- porţiunea de credit - 20%, dar nu mai mult de 35.000 MDL.
În cazul în care solicitanţii de finanţare intenţionează să implementeze proiecte investiţionale mai mari, porţiunea de credit poate fi majorată până la 460.000 MDL, însă suma porţiunii de grant nu va depăşi în nici un caz 140.000 MDL.

Termenul creditului

Minim 12 luni, maxim 60 luni.
Termenul de rambursare a creditului va corespunde cu termenul de recuperare a investiţiei.

Perioada de graţie

0-24 luni

Eşti eligibilă pentru finanţare dacă:

 • practici activităţi agricole de producere primară, post-recoltare, procesare, ambalare şi comercializare;
 • practici activităţi conexe agriculturii (de ex. panificaţie,  servicii pentru agricultură, agroturism, artizanat, etc.);
 • veniturile din vânzări pentru ultimul an fiscal nu au depăşit 1 milion de lei;
 • suprafaţa totală a terenurilor (în proprietate sau arendă) nu depăşeşte 10 hectare.
Nu sunt eligibile pentru finanţare:
 • activităţile de producere şi comercializare a soiurilor tehnice de struguri, a băuturilor alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc) şi a tutunului;
 • activităţile de comerţ (cu excepţia procurării de active necesare comercializării producţiei proprii);
 • activităţile de transport a pasagerilor/lucrătorilor, servicii de taxi;
 • plata oricăror taxe (inclusiv TVA), datorii, asigurări;
 • construirea caselor de locuit, edificiilor administrative şi comerciale;
 • procurarea animalelor, pesticidelor, serviciilor şi alte activităţi nocive pentru mediu;
 • procurarea /arenda pământului şi a edificiilor existente de producere/ depozitelor de păstrare, etc;
 • procurarea activelor nemateriale (finanţarea costurilor legate de achiziţia licenţelor, cote de participare, drepturi de producere şi alte drepturi oferite de instituţiile publice);
 • procurarea bunurilor care au fost aprobate sau au fost finanţate/subvenţionate din alte resurse de grant/subvenţii acordate de Agenţii publice (AIPA, ODIMM) şi alte instituţii donatoare (ex. Banca Mondială, BEI, UNDP), etc.;
 • procurarea bunurilor procurate de mâna a doua;
 • procurarea bunurilor procurate de la persoane fizice, care nu sunt înregistrate ca subiecţi ai activităţii de antreprenoriat.

Contribuţia proprie:

Cel puţin 5% din costul investiţiei.

Condiţii de rambursabilitate a grantului:

 • Utilizarea mijloacelor proiectului în alte scopuri decât cele aprobate de Bancă şi UCIP IFAD. În cazul dat beneficiara va rambursa mijloacele în suma utilizată contrar destinaţiei;
 • Beneficiara a schimbat fondatorul/ administratorul fără acordul Băncii şi UCIP IFAD;
 • Bunurile procurate din resursele proiectului au fost înstrăinate până la rambursarea completă a porţiunii de credit;
 • Beneficiara a prezentat documente false şi neveridice;
 • Beneficiara a depus cerere de grant/subvenţie la alt donator, agent de stat, etc. pentru aceleaşi bunuri sau deja a fost aprobată.

Cât te costă?

Rata dobânzii este flotantă. Se revizuieşte de către Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă (OGPAE) semi-anual.
Totodată, se revizuieşte şi se ajustează periodic în dependenţă de evoluţia ratei de bază stabilite de Banca Naţională a Moldovei.

Avantajele produsului:

 • Creditul se acordă pe termen mediu şi lung cu porţiune de GRANT inclusă;
 • Dobânda anuală efectivă avantajoasă;
 • Suport consultativ gratuit la accesarea resurselor;
 • Comisioane limitate;
 • Scutirea de TVA cu drept de deducere pentru mărfuri şi servicii şi facilităţi fiscale şi vamale pentru bunurile importate procurate din resursele proiectului.

Lista experţilor în business agricol şi finanţe din cadrul Federaţiei Agricultorilor din Republica Moldova, care vor acorda consultanţă şi asistenţă tehnică gratuită la perfectarea pachetului de documente pentru solicitantele de credite:

 
Numele/prenumele expertului Regiune Contacte
Natalia Guţu Expert *regiunea nord +37369079179
riscani@agrofarm.md
Daniela Ungurean Expert *regiunea nord +37368385313
drochia@agrofarm.md
Vasile Pojoga Expert *regiunea centru +37368882205
vpojoga@agrofarm.md
Andrei Zbancă Expert *regiunea centru +37369201414
andzbanca@yahoo.com
Eugenia Nebunu Expert-*regiunea sud +37378254520
cahul@agrofarm.md
Grigore Baltag Expert-*regiunea sud +37379552451
gbaltag@yahoo.com
 
 
Pentru mai multe detalii accesaţi Ucipifad.md. 
Lasă-ne datele tale de contact şi noi revenim cu un sunet!
+373