START pentru TINERI

Valoarea pachetului financiar

până la 1.760.000 MDL
 

Perioada

maxim 5 ani

Valuta

MDL

Scopul

Dezvoltarea afacerii autohtone pentru tineri antreprenori

 

Programul „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”

Este un proiect lansat de ODA. Acesta este dedicat tinerilor -  pentru studii, educaţie antreprenorială şi susţinere în realizarea ideilor de business.

Cine poate beneficia?

 • Antreprenori tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani, care deţin şi dezvoltă afaceri, dimensiunea întreprinderii nefiind limitată;
 • Persoane care investesc în toate regiunile din Republica Moldova, în orice activitate din agricultură, producţie, furnizare de servicii, inclusiv activitate comercială.

Beneficiile proiectului Start pentru Tineri

Tinerilor antreprenori li se oferă:
 • credit nerambursabil sub formă de grant în mărime de 15% din costul investiţiei
 • pentru porţiunea de 85% din costul investiţiei credit la o rată a dobânzii promoţională fixă de 9% anual.

Suma

Valoarea maximă a pachetului financiar pentru fiecare proiect eligibil constituie 1.760.000 MDL. Creditul se oferă doar în valută naţională.
→ porţiunea de credit - 85%, dar nu mai mult de 1.496.000 MDL, recreditat de către OGPAE prin intermediul IFP eligibile în scop investiţional şi pentru completarea mijloacelor circulante;
→ porţiunea de grant - 15%, dar nu mai mult de 264.000 MDL, acordat de către I.P. ODA doar în scop investiţional.

Perioada de graţie a creditului şi contribuţia proprie a beneficiarului

În conformitate cu exigenţele stabilite de OGP AE pentru produsele destinate finanţării Facilităţii de Creditare a Tinerilor (IFAD1, RISP1, RISP2, PAC2).

Eşti eligibil pentru programul Start pentru tineri, dacă:

 • proiectul tău este tehnic şi economic fezabil, financiar şi comercial viabil;
 • proiectul tău este solvabil, şi după primirea resurselor va putea genera un flux de numerar necesar pentru achitarea împrumutului.

Scopul:

 • din porţiunea de grant: procurarea imobilizărilor corporale; imobilizărilor necorporale în limitele a 30% din valoarea porţiunii de grant;
 • din porţiunea de credit: procurarea mărfurilor şi serviciilor, inclusiv a capitalului circulant necesar pentru implementarea activităţilor proiectului tinerilor, în conformitate cu condiţiile programului  Facilitatea de Creditare a Tinerilor, gestionată de către OGPAE prin intermediul instituţiilor financiare partenere.

Nu sunt eligibile pentru finanţare din porţiunea de grant:

 • întreprinderile care deţin o poziţie dominantă pe piaţă, fapt constatat de autoritatea competentă;
 • întreprinderile în al căror capital social cota membrului fondator care nu este întreprindere micro, mică şi mijlocie depăşeşte 25%, cu excepţia organizaţiilor necomerciale;
 • întreprinderile importatoare de mărfuri supuse accizului; 
 • companiile fiduciare şi companiile de asigurare;
 • organismele de plasament colectiv în valori mobiliare;
 • instituţiile financiare;
 • organizaţiile de creditare nebancară, asociaţiile de economii şi împrumut;
 • întreprinderile de schimb valutar şi lombardurile;
 • întreprinderile din domeniul jocurilor de noroc;
 • fondurile nestatale de pensii;
 • întreprinderile la care controlul de stat a depistat încălcări ale legislaţiei;
 • Întreprinderi care desfăşoară activităţi în domeniul comerţului;
 • costuri de bunuri şi servicii ori cota-parte a acestora acoperite de alte programe/proiecte de asistenţă şi/sau subvenţii de stat, inclusiv contribuţia proprie;
 • pierderi la schimb valutar;
 • datorii din perioadele precedente de activitate a beneficiarului;
 • achiziţionarea echipamentului de mâna a doua;
 • finanţarea costurilor de leasing, credit, inclusiv dobânzile şi comisioanele aferente acestora;
 • cheltuieli TVA, impozite şi taxe;
 • servicii de transport;
 • ambalare şi punerea în funcţiune a utilajelor/echipamentelor procurate;
 • cheltuieli de remunerare a personalului;
 • plăţi efectuate în numerar;
 • costuri de arendă sau de locaţiune a spaţiilor/oficiilor/terenurilor necesare activităţii;
 • consumabile şi cheltuieli administrative;
 • bunuri imobile.

Alte condiţii

Respectarea a 2 proceduri obligatorii:
 • procedura de procurări;
 • procedura de evaluare a mediului.

Cât te costă?

Rata dobânzii este fixă în mărime de 9% anual pentru întreaga perioada de acţiune a creditului.

 
Lasă-ne datele tale de contact şi noi revenim cu un sunet!
+373