Leasing


       

ETAPELE SUCCINTE ALE LEASINGULUI

Etapa I: Alegerea Furnizorului (Vânzătorului)/Bunului

Alege dealerul/furnizorul bunului şi negociază cu acesta toate detaliile legate de bun şi de caracteristicile tehnice până la preţul final al bunului dorit.

Banca nu intervine în alegerea facută de Utilizator!

Etapa 2: Depunerea cererii de finanţare

Contactează Banca şi solicită finanţarea de care are nevoie .

Banca va solicita un minim de documente necesar pentru analiză, după care va informa solicitantul referitor la decizia luată!

Etapa 3: Semnarea contractului de leasing şi a contractului de vânzare cumpărare

În cazul în care se îndeplinesc toate condiţiile solicitate, Banca va aproba tranzacţia, urmând semnarea contractului de leasing între părţi, cu toate drepturile şi răspunderile ce revin fiecăreia. În acelaşi timp se încheie şi contractul de vânzare-cumpărare cu dealerul/furnizorul.

Pe toată perioada de leasing proprietarul bunului este Banca. Utilizatorul are posibilitatea de a deveni proprietar la sfârşitul perioadei de leasing sau la o solicitare de închidere anticipată a contractului de leasing!

Etapa 4: Înmatricularea automobilului, asigurarea şi predarea primirea bunului

După achitarea tuturor plăţilor de către Locatar Locatorului şi de către Locator Furnizorului, bunul se înregistreaza în Registrul de stat, se asigura la o Companie de Asigurări şi se transmite în posesie şi folosinţă Locatarului.

Din momentul transmiterii bunului, pe toată perioada contractului de leasing , din punct de vedere fiscal, în cazul leasingului financiar, Locatarul/Utilizatorul este tratat ca proprietar al mijloacelor fixe primite în leasing, în conformitate cu prevederile art. 261 alin.(4) din Codul Fiscal. Calcularea şi deducerea amortizării mijloacelor fixe care fac obiectul unui contract de leasing financiar se efectuează de către Locatar/Utilizator!

Etapa 5: Derularea contractului de leasing

Lunar, în conformitate cu graficul plăţilor de leasing, Locatarul achită ratele de leasing şi anual primele de asigurare.

Etapa 6 : Maturizarea contractului de leasing

La expirarea termenului de leasing, dupa achitarea integrala a tuturor plăţilor, bunul se transmite în proprietatea Locatarului/Utilizatorului, daca acesta şi-a manifestat dorinţa de a-l prelua în proprietate.

Etapa 7: Transmiterea bunului în proprietate

Transmiterea se efectuiaza printr-un act de primire predare în proprietate, în baza căruia Locatarul îşi înregistreaza dreptul de proprietate în Registrul de stat pe numele său.


Poţi solicita Leasing Auto în orice sucursală FinComBank sau online

Lasă-ne datele tale de contact şi noi revenim cu un sunet!
+373