IFAD (FIDA) VIII COMPONENTA "CREDITE PENTRU ÎNTREPRINDERI MICRO ŞI MICI"

Credite pentru finanţarea întreprinderilor micro şi mici

FinComBank oferă credite companiilor micro şi mici din resursele FIDAVIII în scopul realizării proiectelor de transformare economică rezilientă din zona rurală.

Cine poate beneficia?

 • Companiile înregistrate în conformitate cu legislaţia R.M. ca subiecţi ai activităţii antreprenoriale sub orice formă juridică şi au toate licenţele şi permisele necesare pentru activităţile lor. Proprietarii şi administratorii sunt cetăţeni ai Republicii Moldova.
 • Companiile care se încadrează pe deplin în criteriile stabilite prin Legea nr. 179 din 21 iulie 2016 privind întreprinderile mici şi mijlocii.
 • Companiile care respectă actele şi standardele legale privind protecţia mediului şi a principiilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Aria de implementare

Toate localităţile rurale aflate sub controlul Republicii Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia, cu excepţia localităţilor urbane.

Valoarea creditului

Creditul se eliberează în lei moldoveneşti şi euro.
Valoarea maximă a creditului constituie 150 mii euro sau echivalentul in lei moldoveneşti a acestei sume.
Important! Până la 100.000 EUR poate fi utilizată pentru capital circulant legat de investiţie sau capital circulant independent.

Termenul creditului

Minim 12 luni, maxim 96 luni.
Termenul de rambursare a creditului va corespunde cu termenul de recuperare a investiţiei.

Perioada de graţie

0-48 luni

Sunt eligibile pentru finanţare următoarele activităţi:

 • producerea, recoltarea: fructelor, pomuşoarelor, legumelor produse în sere şi / sau în câmp deschis, plantelor medicinale şi plantelor aromatice, seminţelor, răsadurilor şi materialului săditor, culturi de câmp inclusiv tehnice, struguri de masă, arbori şi arbuşti meliferi (excepţie- struguri tehnici, tutun, culturi silvice, plante pentru amenajarea spaţiilor verzi);
 • producţia, recoltarea legumelor în sere şi/sau în câmp deschis;
 • creşterea animalelor, producerea produselor de origine animalieră, inclusiv a echipamentului şi a utilajului agricol;
 • sortarea, prelucrarea, ambalarea  produselor agricole (cu excepţia soiurilor tehnice de struguri, tutunului, culturilor silvice, plante pentru amenajarea spaţiilor verzi);
 • construcţia depozitelor, halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole, seminţe şi răsaduri (cu excepţia edificiilor cu destinaţie agricolă care urmează a fi date în locaţiune);
 • agroturism rural (construcţia /reconstrucţia şi renovarea pensiunilor agroturistice, achiziţionarea de animale, echipament şi utilaj necesare dezvoltării fermei în complexul turistic);
 • Producerea de energie regenerabilă legată de activităţile post-recoltare (panouri solare, panouri fotovoltaice, instalaţii eoliene, maşini şi echipamente tehnologice pentru producerea biogazului; maşini şi instalaţii pentru încălzire termică etc).

Nu sunt eligibile pentru finanţare:

 • activităţile de producere, procesare şi comercializare a soiurilor tehnice de struguri, a băuturilor alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc) şi a tutunului;
 • activităţile de comerţ (cu excepţia procurării de active necesare comercializării producţiei proprii);
 • activităţile de transport a pasagerilor/lucrătorilor, servicii de taxi;
 • plata oricăror taxe (inclusiv TVA), datorii, asigurări;
 • construirea caselor de locuit, edificiilor administrative şi comerciale;
 • procurarea pesticidelor, serviciilor şi alte activităţi nocive pentru mediu;
 • procurarea /arenda pământului şi a edificiilor existente de producere/ depozitelor de păstrare, etc;
 • procurarea activelor nemateriale (finanţarea costurilor legate de achiziţia licenţelor, cote de participare, drepturi de producere şi alte drepturi oferite de instituţiile publice);
 • procurarea bunurilor procurate de la persoane fizice, care nu sunt înregistrate ca subiecţi ai activităţii de antreprenoriat.

Contribuţia proprie:

Cel puţin 10% din costul investiţiei.

Cât te costă?

Rata dobânzii este flotantă. Se revizuieşte de către Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistenta Externă (OGPAE) semianual.
Pentru creditele eliberate în euro rata dobânzii este fixă şi constituie 5.3% anual.

Avantajele produsului

 • Creditul se acordă pe termen mediu şi lung;
 • Perioada de graţie la achitarea creditului;
 • Dobânda anuală efectivă avantajoasă;
 • Comisioane limitate;
 • Scutirea de TVA cu drept de deducere pentru mărfuri şi servicii şi facilităţi fiscale şi vamale pentru bunurile importate procurate din resursele proiectului.
 
Lasă-ne datele tale de contact şi noi revenim cu un sunet!
+373