Incasso documentar

Despre

O metoda simpla si necostisitoare de transmitere a documentelor in scopul de a:
  • obţine plata si/sau acceptarea;
  • remite documentele contra plata si/sau acceptare;
  • emite documentele in baza altor termeni si condiţii. 

Documentele aferente incassoului documentar sunt de două tipuri:

  • documente financiare: cambii (bills of exchange), bilete la ordin (promissory notes), cecuri (cheques) sau alte instrumente similare utilizate pentru a obţine sume de bani;
  • documente comerciale: facturi, documente de transport, documente de proprietate sau alte documente similare care nu sunt documente financiare.   

Avantaje:

  • utilizarea incasao-ului este mai sigura decât utilizarea ordinului de plata simplu, conferind o anumita certitudine partenerilor privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul comercial încheiat;
  • implica costuri mai mici fata de acreditiv;
  • in cazul incasao-urilor ce prevăd eliberarea documentelor contra acceptare, trasul are posibilitatea de a vinde marfa si de a obţine disponibilităţi înaintea plaţii;
  • nu necesita blocarea disponibilităţilor importatorului.
Comisioanele le puteţi vedea consultînd Tarifele Băncii AICI.
 
Incaso-urile sunt reglementate prin Regulile Uniforme privind Incaso-urile, Publicaţia 522 (revizuita in 1995, in vigoare de 01.01.1996) a Camerei Internaţionale de Comerţ Paris