IFAD (FIDA) VIII COMPONENTA " CREDITE CU PORŢIUNE DE GRANT PENTRU TINERI ŞI FEMEI"

Credite cu porţiune de grant pentru finanţarea tinerilor antreprenori şi femeilor antreprenoare

FinComBank oferă credite cu porţiune de grant din resursele FIDA VIII în scopul realizării proiectelor de transformare economică rezilientă din zona rurală.

Cine poate beneficia?

 • Companiile înregistrate în conformitate cu legislaţia R.M. ca subiecţi ai activităţii antreprenoriale sub orice formă juridică şi au toate licenţele şi permisele necesare pentru activităţile lor. Proprietarii şi administratorii sunt cetăţeni ai Republicii Moldova.
 • Companiile care se încadrează pe deplin în criteriile stabilite prin Legea nr. 179 din 21 iulie 2016 privind întreprinderile mici şi mijlocii.
 • Companiile care respectă actele şi standardele legale privind protecţia mediului şi a principiilor de evaluare a impactului asupra mediului.
 • Suprafaţa totală a terenului (deţinut sau închiriat) administrat de toţi membrii gospodăriei (familiei) nu depăşeşte 10 ha.
 • Activitatea este bazată pe proprietate privată, deţinută şi administrată de bărbaţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, cu vârste cuprinse între 18 şi 40 de ani inclusiv şi /sau femei.
    Important!
 • Grantul oferit este condiţionat. Aceasta presupune transformarea grantului în credit  în cazurile în care porţiunea de credit se restituie în primele 12 luni de la acordare, sau dacă nu a fost respectată destinaţia creditului, dacă au fost înstrăinate bunurile procurate din resursele programului, dacă în perioada creditului au fost schimbaţi fondatorii şi administratorii fără consimţământul UCIP IFAD-ului, dacă, în momentul primirii finanţării din resursele proiectului, a primit finanţare pentru aceleaşi bunuri în cadrul altor programe de subvenţii / granturi (alţi donatori, agenţii de stat, etc.).
 • Nu sunt eligibile pentru finanţare companiile care au primit anterior granturi în cadrul liniilor de credit IFADVI şi IFADVII sau în care soţul / soţia acţionează ca fondator / membru şi care este implicat în aceeaşi afacere de familie şi a beneficiat indirect de grant datorită proprietăţii comune cu fondatorul / membrul entităţii care anterior a primit grant din cadrul PRRECI, PRR sau proiectele în curs de derulare ale IFAD.

Aria de implementare

Toate localităţile rurale aflate sub controlul Republicii Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia, cu excepţia localităţilor urbane.

Valoarea şi limitele pachetului financiar (credit+grant)

Creditul se eliberează în lei moldoveneşti şi euro.
Valoarea maximă a pachetului financiar constituie 1 milion lei sau echivalentul in euro a acestei sume.
Valoarea porţiunii de grant constituie maxim 40% din valoarea pachetului financiar, dar nu mai mult de 320 mii lei sau echivalentul in euro a acestei sume.

 

Termenul creditului

Minim 12 luni, maxim 96 luni.
Termenul de rambursare a creditului va corespunde cu termenul de recuperare a investiţiei.

Perioada de graţie

0-48 luni

Sunt eligibile pentru finanţare următoarele activităţi:

 • producerea, recoltarea: fructelor, pomuşoarelor, legumelor produse în sere şi / sau în câmp deschis, plantelor medicinale şi plantelor aromatice, seminţelor, răsadurilor şi materialului săditor, culturi de câmp inclusiv tehnice, struguri de masă, arbori şi arbuşti meliferi (excepţie- struguri tehnici, tutun, culturi silvice, plante pentru amenajarea spaţiilor verzi);
 • producţia, recoltarea legumelor în sere şi/sau în câmp deschis;
 • creşterea animalelor, producerea produselor de origine animalieră, inclusiv a echipamentului şi a utilajului agricol;
 • sortarea, prelucrarea, ambalarea  produselor agricole (cu excepţia soiurilor tehnice de struguri, tutunului, culturilor silvice, plante pentru amenajarea spaţiilor verzi);
 • construcţia depozitelor, halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole, seminţe şi răsaduri (cu excepţia edificiilor cu destinaţie agricolă care urmează a fi date în locaţiune);
 • agroturism rural (construcţia /reconstrucţia şi renovarea pensiunilor agroturistice, achiziţionarea de animale, echipament şi utilaj necesare dezvoltării fermei în complexul turistic);
 • Producerea de energie regenerabilă legată de activităţile post-recoltare (panouri solare, panouri fotovoltaice, instalaţii eoliene, maşini şi echipamente tehnologice pentru producerea biogazului; maşini şi instalaţii pentru încălzire termică etc).

Nu sunt eligibile pentru finanţare:

 • activităţile de producere, procesare şi comercializare a soiurilor tehnice de struguri, a băuturilor alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc) şi a tutunului;
 • activităţile de comerţ (cu excepţia procurării de active necesare comercializării producţiei proprii);
 • activităţile de transport a pasagerilor/lucrătorilor, servicii de taxi;
 • plata oricăror taxe (inclusiv TVA), datorii, asigurări;
 • construirea caselor de locuit, edificiilor administrative şi comerciale;
 • procurarea animalelor, pesticidelor, serviciilor şi alte activităţi nocive pentru mediu;
 • procurarea /arenda pământului şi a edificiilor existente de producere/ depozitelor de păstrare, etc;
 • procurarea activelor nemateriale (finanţarea costurilor legate de achiziţia licenţelor, cote de participare, drepturi de producere şi alte drepturi oferite de instituţiile publice);
 • procurarea bunurilor care au fost aprobate sau au fost finanţate/subvenţionate din alte resurse de grant/subvenţii acordate de Agenţii publice (AIPA, ODIMM) şi alte instituţii donatoare (ex. Banca Mondială, BEI, UNDP), etc.;
 • procurarea bunurilor procurate de mâna a doua;
 • procurarea bunurilor procurate de la persoane fizice, care nu sunt înregistrate ca subiecţi ai activităţii de antreprenoriat.

Contribuţia proprie:

Cel puţin 10% din costul investiţiei.
Condiţii de rambursabilitate a grantului:
 • Utilizarea mijloacelor proiectului în alte scopuri decât cele aprobate de Bancă şi UCIP IFAD. În cazul dat beneficiarul va rambursa mijloacele în suma utilizată contrar destinaţiei;
 • Beneficiarul a schimbat fondatorul/ administratorul fără acordul Băncii şi UCIP IFAD;
 • Bunurile procurate din resursele proiectului au fost înstrăinate până la rambursarea completă a porţiunii de credit;
 • Beneficiarul a prezentat documente false şi neveridice;
 • Beneficiarul a depus cerere de grant/subvenţie la alt donator, agent de stat, etc. (care deja a fost aprobată) pentru aceleaşi bunuri.

Cât te costă?

Rata dobânzii este flotantă. Se revizuieşte de către Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistenta Externă (OGPAE) semianual.
Pentru creditele eliberate în euro rata dobânzii este fixă şi constituie 5.3% anual.

Avantajele produsului:

 • Creditul se acordă pe termen mediu şi lung cu porţiune de GRANT;
 • Perioada de graţie la achitarea creditului;
 • Dobânda anuală efectivă avantajoasă;
 • Comisioane limitate;
 • Scutirea de TVA cu drept de deducere pentru mărfuri şi servicii şi facilităţi fiscale şi vamale pentru bunurile importate procurate din resursele proiectului.

 
Lasă-ne datele tale de contact şi noi revenim cu un sunet!
+373