Acreditiv documentar

Serviciul Acreditiv Documentar este un instrument ce oferă vânzătorului un angajament irevocabil de plată şi, în acelaşi timp, îi oferă cumpărătorului siguranţa că plata se va efectua numai contra prezentării documentelor ce atestă livrarea mărfurilor sau executarea lucrărilor, prestarea serviciilor, în stricta conformitate cu termenii şi condiţiile Acreditivului.

Beneficiile serviciului

  • Siguranţa plăţii;
  • Securizarea angajamentelor din contractele comerciale internaţionale şi asigurarea protejării intereselor tuturor părţilor implicate;
  • Vă protejeză de diverse tipuri de riscuri (financiare, comerciale, politice) care pot interveni intr-o tranzacţie comercială (de export/import);
  • Produs supus standardelor internaţionale de reglementare. Acreditivele se supun Regulilor şi Uzanţelor Uniforme, Publicaţia 600 (UCP 600) a Camerei de Comerţ Internaţional, Paris.

Tipurile de Acreditive:

Acreditivul irevocabil – asigură acoperirea riscurilor comerciale.

Acreditivul irevocabil confirmat – asigură suplimentar acoperirea riscului de insolvabilitate a băncii emitente, precum şi a riscurilor de ţară – politice şi de transfer, în cazul în care banca confirmatoare se află în altă ţară decât cea a băncii emitente. În funcţie de prevederile contractuale, puteţi opta pentru acreditivul cu plată: la vedere, la termen (diferată), prin acceptare sau prin negociere.

Acreditivul stand-by – prevede o perioadă mai extinsă pentru efectuarea plăţii. Conform inţelegerii, banca importatorului se obligă să onoreze plata, dacă exportatorul poate dovedi că firma importatoare nu şi-a indeplinit obligaţiile.

 

Beneficii pentru importatori:

  • aveţi siguranţa că platiţi doar în cazul în care mărfurile v-au fost livrate la locul şi în perioada stabilită;
  • condiţiile de calitate şi cantitate pot fi demonstrate solicitând printre documentele contra cărora se plateşte certificate de calitate/ cantitate emite de firme constatatoare.
Comisioane pentru deservire le puteţi vedea consultând Tarifele Băncii AICI.

Fiţi sigur, dacă importaţi mărfuri din străinătate, că vânzătorul acestora le va livra la timp şi în totalitate, adică îşi va îndeplini partea sa din obligaţiile din contract, în caz contrar banca vă va returna banii.

De exemplu, compania dumneavoastră a decis să cumpere îngrăşăminte în străinătate; în acest caz, vă puteţi confrunta cu faptul că furnizorul cu care lucraţi întârzie deseori importul mărfii sau nu o trimite deloc, deşi deja aţi achitat un avans.

Acreditivele Documentare ajută la evitarea acestui lucru. Banii sunt îngheţaţi într-un cont special şi ajung la vânzător numai după ce cumpărătorul primeşte marfa. Serviciul dat este potrivită pentru orice tranzacţie de cumpărare şi vânzare: de la diverse mărfuri, la echipamente şi chiar imobiliare.

 Beneficii pentru exportatori:

  • este cea mai sigură modalitate de plată;
  • constă în angajamentul băncii cumparatorului de a plăti la vedere sau la termen contravaloarea mărfurilor vândute, dacă vanzatorul îndeplineşte condiţiile mentionate în acreditiv.
Acest serviciu se potriveşte şi pentru exportatori care pot fi siguri că dacă trimit, de exemplu, 20 de tone de fructe la export, cumpărătorul va plăti preţul integral la data contractuală. Angajaţii băncii verifică cu atenţie documentele, iar cu Acreditivul Documentar nu pot fi încălcaţi termenii contractului.

Dacă doriţi să aflaţi mai multe detalii despre Acreditivul Documentar, ne puteţi lăsa datele dvs. de contact, iar colegii noştri vor reveni cu un apel.


Lasă-ne datele tale de contact şi noi revenim cu un sunet!
+373