IFAD (FIDA) VIII Componenta „Credite cu porţiune de grant destinate grupurilor de producători"

FinComBank oferă credite cu porţiune de grant din resursele FIDAVIII în scopul realizării proiectelor de transformare economică rezilientă din zona rurală.

Cine poate beneficia?

 • Companiile înregistrate în conformitate cu legislaţia RM, ca subiecţi ai activităţii de antreprenoriat ca Cooperative sau SRL, cu minimum 5 fondatori. Proprietarii şi administratorii sunt cetăţeni ai Republicii Moldova.
 • Companiile care se încadrează pe deplin în criteriile stabilite prin Legea nr. 179 din 21 iulie 2016 privind întreprinderile mici şi mijlocii.
 • Companiile care respectă actele şi standardele legale privind protecţia mediului şi a principiilor de evaluare a impactului asupra mediului.
    Important!
 • Grantul oferit este condiţionat. Aceasta presupune transformarea grantului în credit  în cazurile în care porţiunea de credit se restituie în primele 12 luni de la acordare, sau dacă nu a fost respectată destinaţia creditului, dacă au fost înstrăinate bunurile procurate din resursele programului, dacă în perioada creditului au fost schimbaţi fondatorii şi administratorii fără consimţământul UCIP IFAD-ului, dacă, în momentul primirii finanţării din resursele proiectului, a primit finanţare pentru aceleaşi bunuri în cadrul altor programe de subvenţii / granturi (alţi donatori, agenţii de stat, etc.).
 • Nu sunt eligibile pentru finanţare companiile care anterior au primit grant, sau în care fondatorii / membrii au beneficiat de grant din cadrul PRRECI, PRR sau proiectele în curs de derulare ale IFAD.

Aria de implementare?

Toate localităţile rurale aflate sub controlul Republicii Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia, cu excepţia localităţilor urbane.
Valoarea şi limitele pachetului financiar (credit+grant)
Creditul se eliberează în lei moldoveneşti şi euro.
Valoarea maximă a pachetului financiar constituie 250 mii euro sau echivalentul în lei a acestei sume.
Valoarea porţiunii de grant constituie maxim 8% din valoarea pachetului financiar, dar nu mai mult de 20 mii euro sau echivalentul în lei a acestei sume.
 

Termenul creditului

Minim 12 luni, maxim 96 luni.
Termenul de rambursare a creditului va corespunde cu termenul de recuperare a investiţiei.

Perioada de graţie

0-48 luni

Sunt eligibile pentru finanţare următoarele activităţi

 • prelucrarea / sortarea / calibrarea / ambalarea / etichetarea fructelor, pomuşoarelor, legumelor, plantelor medicinale şi aromatice, produselor lactate, mierii şi strugurilor de masă (cu excepţia strugurilor tehnici, a tutunului, a culturilor forestiere şi de amenajare a teritoriului);
 • producerea de energie regenerabila legata de activităţi post-recoltare (panouri solare, panouri fotovoltaice, instalaţii eoliene, utilaje si echipamente tehnologice pentru producerea biogazului; utilaje si instalaţii pentru încălzire termica etc.);
 • captarea apei pluviale de pe acoperiş (burlane, jgheaburi, rezervoare de stocare a apei).

Nu sunt eligibile pentru finanţare

 • activităţile de producere şi comercializare a soiurilor tehnice de struguri, a băuturilor alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc) şi a tutunului;
 • activităţile de comerţ (cu excepţia procurării de active necesare comercializării producţiei proprii);
 • activităţile de transport a pasagerilor/lucrătorilor, servicii de taxi;
 • plata oricăror taxe (inclusiv TVA), datorii, asigurări;
 • construirea caselor de locuit, edificiilor administrative şi comerciale;
 • procurarea animalelor, pesticidelor, serviciilor şi alte activităţi nocive pentru mediu;
 • procurarea /arenda pământului şi a edificiilor existente de producere/ depozitelor de păstrare, etc;
 • procurarea activelor nemateriale (finanţarea costurilor legate de achiziţia licenţelor, cote de participare, drepturi de producere şi alte drepturi oferite de instituţiile publice);
 • procurarea bunurilor care au fost aprobate sau au fost finanţate/subvenţionate din alte resurse de grant/subvenţii acordate de Agenţii publice (AIPA, ODIMM) şi alte instituţii donatoare (ex. Banca Mondială, BEI, UNDP), etc.;
 • procurarea bunurilor procurate de mâna a doua;
 • procurarea bunurilor procurate de la persoane fizice, care nu sunt înregistrate ca subiecţi ai activităţii de antreprenoriat;
 • prelucrarea/ sortarea/ calibrarea/ ambalarea/ etichetarea strugurilor din soiuri tehnice, băuturilor alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc.) şi tutun.

Contribuţia proprie

Cel puţin 2% din costul investiţiei.

Condiţii de rambursabilitate a grantului

 • Utilizarea mijloacelor proiectului în alte scopuri decât cele aprobate de Bancă şi UCIP IFAD. În cazul dat beneficiarul va rambursa mijloacele în suma utilizată contrar destinaţiei;
 • Beneficiarul a schimbat fondatorul/ administratorul fără acordul Băncii şi UCIP IFAD;
 • Bunurile procurate din resursele proiectului au fost înstrăinate până la rambursarea completă a porţiunii de credit;
 • Beneficiarul a prezentat documente false şi neveridice;
 • Beneficiarul a depus cerere de grant/subvenţie la alt donator, agent de stat, etc. (care deja a fost aprobată) pentru aceleaşi bunuri.

Cât te costă?

Rata dobânzii este flotantă. Se revizuieşte de către Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistenta Externă (OGPAE) semianual.
Pentru creditele eliberate în euro rata dobânzii este fixă şi constituie 5.3% anual.

Avantajele produsului

 • Creditul se acordă pe termen mediu şi lung cu porţiune de GRANT;
 • Perioada de graţie la achitarea creditului;
 • Dobânda anuală efectivă avantajoasă;
 • Comisioane limitate;
 • Scutirea de TVA cu drept de deducere pentru mărfuri şi servicii şi facilităţi fiscale şi vamale pentru bunurile importate procurate din resursele proiectului.
Succese nemaipomenite, obiective ambiţioase, realizarea tuturor scopurilor!

 
Lasă-ne datele tale de contact şi noi revenim cu un sunet!
+373