Livada MoldoveiFinComBank a semnat acordul de recreditare cu aliniere la proiectul Livada Moldovei, devenind partenerul financiar al acestuia. Astfel, clienţii băncii vor putea beneficia de finanţare, pentru implementarea celor mai ambiţioase proiecte de business.

Cine poate beneficia?

 • Agenţi economici şi întreprinzători care practică activitatea de întreprinzător şi doresc să implementeze un proiect în sectorul horticol;
 • Agenţi economici şi întreprinzători din activităţi conexe.
 • Toate regiunile din Republica Moldova.

Perioada

Pentru investiţii - până la 10 ani
Pentru finanţarea capitalulului circulant - până la 5 ani

Perioada de graţie

Pentru investiţii - maxim până la 4 ani
Pentru finanţarea capitalului circulant independent - maxim până la 2 ani

Suma

→ Suma se calculează în dependenţă de tipul investiţiei;
→ Valoarea minimă a unui credit care poate fi solicitat – echivalentul a 5,000 EUR.

Eşti eligibil dacă

Te numeri printre cei care se ocupă cu creşterea fructelor, nucilor, strugurilor de masă, pomuşoarelor, legumelor, florilor, plantelor aromatice, puieţilor, seminţelor ş.a.; întreprinderile pepiniere, întreprinderi procesatoare care se ocupă cu ambalarea, calibrarea, îngheţarea, uscarea producţiei ş.a.; instituţii de învăţământ de profil; laboratoare de control al calităţii producţiei horticole sau din întreprinderi care se ocupă cu producerea ambalajelor, etichetelor, utilajelor, accesoriilor pentru plantaj ş.a.

Scopul creditului Livada Moldovei. Este disponibil spre finanţare orice tip de investiţie în sectorul horticol, printre care şi:
 • Revitalizarea plantaţiilor neproductive, plantarea noilor suprafeţe;
 • Înfiinţarea pepinieriilor;
 • Procurarea utilajelor agricole şi mecanizarea proceselor de îngrijire/recoltare;
 • Instalarea sistemelor de irigare
 • Construcţia serelor;
 • Procurarea echipamentelor pentru procesarea fructelor;
 • Panouri fotovoltaice pentru activităţi horticole;
 • Turism rural şi vitivinicol;
 • Camioane frigorifice pentru transportul fructelor şi legumelor în stare proaspătă;
 • Comercializarea fructelor, legumelor şi florilor;
 • Echipamente pentru întreprinderi vinicole şi de vinificaţie;
 • Frigidere, depozite, hale pentru tehnică şi utilaje agricole;
 • Cultivarea plantelor aromatice şi distilare;
 • Apicultura şi procesarea mierii;
 • Amenajarea teritoriului şi grădinăritul ornamental;
 • Producerea de puieţi, răsaduri şi seminţe;
 • Echipamente pentru industria conexă, tipografii, producători de ambalaje;
şi multe altele.

Nu sunt eligibile pentru finanţare:
→ achiziţionarea terenurilor agricole şi activităţile imobiliare pure;
→ activităţi pur financiare, cumpărarea şi vânzarea instrumentelor financiare;
→ costurile financiare ale investiţiilor  - refinanţarea datoriilor, inclusiv a creditelor altor bănci, plata dobânzilor, achiziţionarea de cote-părţi în capital sau în proprietatea întreprinderilor;
→ plata impozitelor, taxelor vamale, TVA, accize şi alte taxe;
→ costurile de personal plăţi salariale ale angajaţilor, adaosuri şi alte remunerări şi beneficii, plata dividendelor, pensii lor etc.;
→ achiziţionarea de mărfuri şi servicii de consum;
→ achiziţionarea de mărfuri în scopul revânzării ;
→ eliberarea creditului în numerar;
→ proiecte şi activităţi care nu corespund cerinţelor de protecţie a mediului înconjurător şi securitatea de sănătate a personalului;
→ construirea şi / sau repararea caselor şi a spaţiilor de locuit ale cetăţenilor;
→ alte cheltuieli şi / sau activităţi care pot fi considerate neeligibile pentru finanţare în conformitate cu politicile BEI de finanţare sau legislaţia Uniunii Europene în măsura implementării acestora în Republica Moldova.

Beneficiile proiectului Livada Moldovei

→ facilităţi fiscale: scutirea de TVA cu drept de deducere (aplicarea cotei 0 a TVA la import şi livrări locale);
→ scutirea de taxa pentru poluarea mediului;
→ scutirea de plata taxelor şi procedurilor vamale;
→ aplicarea Accize la cota “Zero” pentru livrarea pe teritoriul ţării şi importul a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor
→ posibilitatea procurării echipamentului la mâna a doua (vechime de până la 10 ani).

Contribuţia proprie

Minim 50% din costul proiectului total al sub-proiectului, care poate fi finanţată din:
(i) fondurile proprii ale beneficiarului (sunt acceptate şi costurile istorice); 
(ii) împrumuturi bancare adiţionale;
(iii) finanţări ale altor instituţii financiare internaţionale;
(iv) granturi disponibile a diferitor donatori.

Alte condiţii

Eligibilitatea cheltuielilor aferente proiectului şi contribuţia proprie a beneficiarului vor fi verificate de către Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), care va emite un aviz de eligibilitate, care apoi va fi confirmat de BEI.
 
FinComBank – preţuim oameni, încurajăm afaceri!


Lasă-ne datele tale de contact şi noi revenim cu un sunet!
+373