// Pentru afacerea ta / Proiecte speciale / Credite din resurse externe / PAC II Refinanţare (PAC II Ref)
Credite din resurse externe

Valoarea creditului

Investiţii - echivalent 800.000 EUR
Capital circulant - echivalent 500.000 EUR

Perioada

Investiţii - maxim 8 ani
Capital circulant - maxim 4 ani

Valuta

MDL, EUR, USD

Scopul

 Finanţarea investiţiilor, mijloacelor circulante, serviciilor pentru întreprinderile care activează în toate domeniile economiei naţionale.

 

PAC II Refinanţare (PAC II Ref)

Cine poate beneficia?

 • De resursele PAC II Ref poate beneficia întreprinderea privată, unde minim 100% din acţiuni şi alt capital este privat (nu aparţine entităţilor de stat ale republicii moldova);
 • întreprinderea privată care demonstrează o activitate financiară satisfăcătoare. deţine organizare, management,  cadre şi surse tehnice, financiare şi alte surse necesare pentru realizarea cu succes a operaţiunilor sale, inclusiv implementarea sub-proiectului.

Perioada de graţie

Conform politicii FinComBank.

Eşti elegibil dacă

 • investeşti în procurarea de bunuri noi şi de mâna a doua în activităţi din toate sectoarele economiei naţionale; 
 • proiectul tău este tehnic fezabil şi economic, financiar şi comercial viabil;
 • proiectul tău este solvabil, şi, după primirea resurselor, va putea genera un flux de numerar necesar pentru achitarea împrumutului.
 Nu sunt eligibile pentru finanţare:
 • sub-proiecte, care dăunează mediului înconjurător;
 • sub-proiecte, care pot implica reorganizări de terenuri, cu efect asupra habitatului natural sau a proprietăţii culturale, sau impactul asupra căilor navigabile internaţionale;
 • procurarea terenurilor de pământ pentru susţinerea investiţiilor sau pentru dislocarea involuntară a proprietarilor existenţe sau pricinuirea unor pierderi, ori daune a activelor agenţilor economici
 • procurarea sau arenda imobilului;
 • cheltuielile în scopuri militare, reactoare nucleare, părţi ale acestora, oricare activitate ce include materiale şi produse radioactive
 • plata salariilor, creanţelor, taxelor, datoriilor etc;
 • procurarea petrolului, altor surse de energie;
 • procurarea bunurilor de lux, utilizate în scopuri de consum nu poate fi finanţată din PAC II Ref;
 • produse din tutun, prelucrate sau neprelucrate, echipament pentru prelucrarea tutunului; băuturi alcoolice tari;
 • comerţul în mediul naturii sălbatice şi cu produse ale naturii sălbatice, interzise de către convenţiile internaţionale;
 • eliberarea organismelor modificate genetic în mediul natural;
 • producerea, distribuirea şi realizarea pesticidelor ilegale;
 • depozitarea deşeurilor periculoase, tratarea şi eliminarea acestora;
 • fabricare a echipamentelor şi a aparatelor care conţin substanţe reglementate de Protocolul de la Montreal şi de alte convenţii internaţionale, a celor ce conţin azbest, a echipamentelor electrice ce conţin bifenili policloruraţi (PCB);
 • patente, licenţe şi franchising;
 • construcţia oficiilor administrative (cu excepţia reparaţiei celor existente).

Contribuţia proprie

Conform politicii FinComBank.

Alte condiţii

Pentru a beneficia de PAC II Ref, respectarea a 2 proceduri obligatorii:
 • procedura de procurări;
 • procedura de evaluare a mediului.

Cât te costă?

Rata dobânzii este flotantă. Se determină de către Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă (semianual), precum şi în dependenţă de evoluţia ratei de bază stabilite de Banca Naţională a Moldovei.

Sucursalele şi agenţiile Băncii AICI

 
Lasă-ne datele tale de contact şi noi revenim cu un sunet!
+373