Credite din resurse externe

Denumirea proiectului Destinaţia Valuta Suma
maximă
Perioada maximă Contribuţia proprie Facilităţi  
Livada Moldovei  Agenţi economici şi întreprinzători care practică activitatea de întreprinzător şi doresc să implementeze un proiect în sectorul horticol sau activităţi conexe. EUR/MDL/USD Investiţii în plantarea/defrişarea livezilor şi plantaţiilor de struguri de masă, pepiniere 1.000.000 EUR pânâ la 5 ani pentru finanţarea capitalulului circulant Minimum 50% din costul proiectului. Scutirea de TVA cu drept de deducere; scutirea de taxa pentru poluarea mediului; scutirea de plata taxelor şi procedurilor vamale ş.a. Vezi detalii
investiţii în activităţi horticole 5.000.000 EUR până la 10 ani pntru investiţii
 
Start pentru Tineri
Temporar sistat
Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM); Fondatorii întreprinderii trebuie să fie tineri cu vârsta cuprinsă între 18–35 de ani, cetăţeni ai Republicii Moldova şi să deţină cel puţin 75% din proprietatea întreprinderii/afacerii. MDL până la 1.760.000 MDL  până la 5 ani În conformitate cu exigenţele stabilite de OGP AE pentru produsele destinate finanţării Facilităţii de Creditare a Tinerilor (IFAD1, RISP1, RISP2, PAC2).
 
Credit nerambursabil sub formă de grant în mărime de 15% din costul investiţiei. Vezi detalii
IFAD (FIDA) VIII Componenta „Credite cu porţiune de grant pentru tineri şi femei" Credite pe termen mediu şi lung pentru femei antreprenoare şi tineri antreprenori cu vârsta cuprinsă între 18-40 ani în scopul dezvoltării şi diversificării afacerilor agricole în zona rurală EUR/ MDL Pachet financiar maximal - 1.000.000 MDL  sau echivalentul in EUR
(porţiunea de grant – 40% din pachet financiar, plafon maxim 320.000 MDL)
până la 8 ani min. 10% din suma totală a proiectului Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului, scutirea de plată a taxelor şi procedurilor vamale, accize Vezi detalii
IFAD (FIDA) VIII Componenta „Credite pentru întreprinderi micro şi mici" Credite pe termen mediu şi lung pentru întreprinderile micro şi mici în scopul dezvoltării şi diversificării afacerilor agricole în zona rurală EUR/ MDL Până la echivalentul sumei de 150.000 EUR până la 8 ani min. 10% din suma totală a proiectului Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţiona-te în cadrul Proiectului, scutirea de plată a taxelor şi procedurilor vamale, accize Vezi detalii
IFAD (FIDA) VIII Componenta „Credite investiţionale destinate microantreprenorilor" Finanţarea pe termen mediu a dezvoltării oricărei activităţi legitime generatoare de venituri în zonele rurale, atât agricole, cât şi neagricole pentru microantreprenori MDL Până la 1 000.000 MDL până la 8 ani min. 10% din suma totală a proiectului Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţiona-te în cadrul Proiectului, scutirea de plată a taxelor şi procedurilor vamale, accize Vezi detalii
IFAD (FIDA) VIII Componenta „Credite cu porţiune de grant destinate grupurilor de producători" Finanţarea pe termen mediu şi lung a dezvoltării şi diversificării afacerilor agricole în zona rurală pentru Cooperative sau SRL, cu minimum 5 fondatori MDL Pachet financiar maximal – 250 000 EUR  sau echivalentul in MDL
(porţiunea de grant – 8% din pachet financiar, plafon maxim 20.000 EUR)
până la 8 ani min. 2% din suma totală a proiectulu Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului, scutirea de plată a taxelor şi procedurilor vamale, accize Vezi detalii
CEB_IMMM_COVID  Întreprinderile micro, mici şi mijlocii (IMMM) implicate în activităţi economice, afectate de criza pandemică Covid-19. EUR/MDL Investiţii - echivalent a 600.000 EUR pânâ la 6 ani  Сonform politicii Băncii La porţiune de 10% din suma subcreditului se aplică rata dobânzii 0% Vezi detalii
Capital circulant - echivalent a 300.000 EUR pânâ la 4 ani
 
IFAD (FIDA) VII Componenta „Tineri Antreprenor" dezvoltarea tuturor activităţilor în agricultură, producere şi prestare de servicii în zonele rurale - Tineri antreprenori (18-35 ani) EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 100.000 USD  până la 8 ani min. 10% din suma totală a proiectului Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului Vezi detalii
 
IFAD (FIDA) VII Femei Microantreprenoare Credite cu porţiune de grant pentru femei în scopul dezvoltării şi diversificării afacerilor în zona rurală MDL
Investiţii şi mijloace circulante în sumă de 600 mii MDL
de la 1 an pana la 5 ani min. 5% din suma totală a proiectului Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţiona-te în cadrul Proiectului Vezi detalii
 
 
IFAD (FIDA) VII  Componenta „Мicro antreprenori" dezvoltarea tuturor activităţilor în agricultură, producere şi prestare de servicii în zonele rurale - Micro antreprenori MDL Investiţii  - 300.000 MDL  pânâ la 5 ani min. 10% din suma totală a proiectului Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţiona-te în cadrul Proiectului   Vezi detalii
Capital circulant - 30% din suma creditului pânâ la 5 ani
 
IFAD (FIDA) II Refinanţare dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale  EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 400.000 USD pânâ la 7 ani şi până la 15 ani pentru plantaţii multianuale min. 20% din suma totală a proiectului Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant - 25% din suma creditului pânâ la 2 ani
Capital circulant independent  -  echivalent a 400.000 USD pânâ la 2 ani
 
RISP I Refinanţare dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale. EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 400.000 USD pânâ la 7 ani min. 20% din suma totală a proiectului Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant - 25% din suma creditului pânâ la 7 ani
Capital circulant independent  -  echivalent a 400.000 USD pânâ la 4 ani  
 
RISP II Refinanţare dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale. EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 400.000 USD pânâ la 7 ani min. 20% din suma totală a proiectului Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant - 25% din suma creditului pânâ la 7 ani
Capital circulant independent  -  echivalent a 400.000 USD pânâ la 4 ani
 
PAC I Refinanţare finanţarea cheltuielilor în toate domeniile de activitate a sub-proiectelor investiţionale, inclusiv a întreprinderilor noi formate pe tot teritoriul ţării EUR/USD/MDL
Investiţii - echivalent a 800.000 EUR

Capital circulant - 30% din suma creditului
până la 8 ani Conform politicii Băncii Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant independent - echivalent a 500.000 EUR pânâ la 4 ani
 
PAC II Refinanţare finanţarea cheltuielilor în toate domeniile de activitate a sub-proiectelor investiţionale, inclusiv a întreprinderilor noi formate pe tot teritoriul ţării EUR/USD/MDL
Investiţii - echivalent a 800.000 EUR

Capital circulant  - 40% din suma creditului
până la 8 ani Conform politicii Băncii Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă   Vezi detalii
Capital circulant independent - echivalent a 500.000 EUR pânâ la 4 ani