// Pentru afacerea ta / Proiecte speciale / Credite din resurse externe

Credite din resurse externe

Denumirea proiectului Destinaţia Valuta Suma
maximă
Perioada maximă Contribuţia proprie Facilităţi  
 
               
   
 
PAC I Refinanţare dezvoltarea afacerilor exportatorilor direcţi / indirecţi EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 800.000 EUR
Capital circulant - 30% din suma creditului
până la 8 ani Conform politicii Băncii Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant independent - echivalent a 500.000 EUR pânâ la 4 ani
 
PAC II Refinanţare dezvoltarea afacerilor exportatorilor direcţi / indirecţi EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 800.000 EUR
Capital circulant  - 40% din suma creditului
până la 8 ani Conform politicii Băncii Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă   Vezi detalii
Capital circulant independent - echivalent a 500.000 EUR pânâ la 4 ani
 
RISP I Refinanţare dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale. EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 400.000 USD pânâ la 7 ani min. 20% din suma totală a proiectului Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant - 25% din suma creditului pânâ la 7 ani
Capital circulant independent  -  echivalent a 400.000 USD pânâ la 4 ani  
 
RISP II Refinanţare dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale. EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 400.000 USD pânâ la 7 ani min. 20% din suma totală a proiectului Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant - 25% din suma creditului pânâ la 7 ani
Capital circulant independent  -  echivalent a 400.000 USD pânâ la 4 ani
 
KfW  Sudzuker dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale - pentru IMM. EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 200.000 EUR pânâ la 7 ani min. 20% din suma totală a proiectului Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant - 30% din suma creditului pânâ la 7 ani
 
IFAD (FIDA) I Refinanţare dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale - pentru IMM. EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 500.000 USD
Capital circulant independent -  echivalent a 50.000 USD (cu excepţia proiectelor comerciale)
pânâ la 5 ani şi până la 15 ani pentru plantaţii multianuale

pânâ la 2 ani
min. 10% din suma totală a proiectului Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant - 50% din suma creditului pânâ la 5 ani şi până la 15 ani pentru plantaţii multianuale
 
IFAD (FIDA) II Refinanţare dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale  EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 400.000 USD pânâ la 7 ani şi până la 15 ani pentru plantaţii multianuale min. 20% din suma totală a proiectului Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant - 25% din suma creditului pânâ la 2 ani
Capital circulant independent  -  echivalent a 400.000 USD pânâ la 2 ani
 
IFAD (FIDA) III Refinanţare dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale (cu excepţia transportului comercial şi de pasageri) EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 400.000 USD pânâ la 15 ani min. 20% din suma totală a proiectului Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant - 25% din suma creditului pânâ la 2 ani
Capital circulant independent  -  echivalent a 400.000 USD pânâ la 4 ani
 
IFAD (FIDA) IV Refinanţare dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 400.000 USD pânâ la 5 ani min. 20% din suma totală a proiectului Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant - 25% din suma creditului pânâ la 2 ani
Capital circulant independent  -  echivalent a 400.000 USD pânâ la 4 ani
 
IFAD (FIDA) V Refinanţare dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 400.000 USD pânâ la 7 ani conform politicii Băncii Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant - 30% din suma creditului pânâ la 2 ani
Capital circulant independent  -  echivalent a 400.000 USD pânâ la 4 ani
 
IFAD (FIDA) VI Refinanţare dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 400.000 USD pânâ la 5 ani şi până la 8 ani pentru plantaţii multianuale  conform politicii Băncii Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant  - 25% din suma creditului pânâ la 5 ani şi până la 8 ani pentru plantaţii multianuale 
Capital circulant independent  -  echivalent a 400.000 USD pânâ la 4 ani
 
IFAD (FIDA) VI  Componenta „Мicro antreprenori" dezvoltarea tuturor activităţilor în agricultură, producere şi prestare de servicii în zonele rurale - Micro antreprenori  MDL Investiţii - 300.000 MDL  pânâ la 5 ani min. 10% din suma totală a proiectului Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului    
Capital circulant - 30% din suma creditului pânâ la 8 ani
 
IFAD (FIDA) VII  Componenta „Мicro antreprenori" dezvoltarea tuturor activităţilor în agricultură, producere şi prestare de servicii în zonele rurale - Micro antreprenori MDL Investiţii  - 300.000 MDL  pânâ la 5 ani min. 10% din suma totală a proiectului Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului    
Capital circulant - 30% din suma creditului pânâ la 5 ani
 
IFAD (FIDA) VII Componenta „Tineri Antreprenori" dezvoltarea tuturor activităţilor în agricultură, producere şi prestare de servicii în zonele rurale - Tineri antreprenori (18-35 ani) EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 100.000 USD  până la 8 ani min. 10% din suma totală a proiectului Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului   Vezi detalii
Investiţii - echivalent a 100.000 USD  până la 8 ani
 
IFAD (FIDA) VII Componenta „IMM-uri" dezvoltarea afacerilor destinate dezvoltării
lanţului valoric în agricultură, producerea şi prestare a serviciilor în sectorul rural.
EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a 250.000 USD  până la 8 ani min. 25% din suma totală a proiectului Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului   Vezi detalii
Capital circulant - 20% din suma creditului până la 8 ani
 
Filiere du Vin Refinanţare dezvoltarea afacerilor în
agricultură, producere, prestarea
serviciilor, inclusiv turism şi activităţi comerciale
EUR/USD/MDL Investiţii - echivalent a
2.000.000 USD
Capital circulant - până la
50% din suma creditului
pânâ la 7 ani şi până la
10 ani pentru plantaţii multianuale
pânâ la 3 ani
Conform politicii Băncii Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă Vezi detalii
Capital circulant independent -  echivalent a
250.000 USD (min.60% din bunuri
procurate trebuie să fie de origine locală)
pânâ la 3 ani
 
CEB_COVID_IMMM  Întreprinderile micro, mici şi mijlocii (IMMM) implicate în activităţi economice, afectate de criza pandemică Covid-19. EUR/MDL
Investiţii - echivalent a 600.000 EUR

Investiţii - echivalent a 600.000 EUR
pânâ la 6 ani 
pânâ la 4 ani
Сonform politicii Băncii La porţiune de 10% din suma subcreditului se aplică rata dobânzii 0%