CEB_IMMM_COVID

FinComBank oferă clienţilor săi o linie de creditare finanţată din resursele Bancii Consiliul Europei pentru Dezvoltare, care sprijină ÎMMM autohtone cu lichidităţi necesare pentru desfăşurarea activităţii, menţinerea şi crearea locurilor de muncă durabile.

Cine poate beneficia?

 • Întreprinderile micro, mici şi mijlocii (IMMM) cu vânzări anuale <50 milioane EUR, număr de angajaţi <250 persoane, active totale <43 milioane EUR, inclusiv meşteşugarii sau micile afaceri de familie implicate în activităţi economice afectate de criza pandemiei;
 • IMMM care desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi deţin o cotă de participare a unui coproprietar care nu este IMMM, nu mai mare de 25%.
 • Întreprinderile, care au fost afectate de pandemie (prin scăderea vânzărilor şi a veniturilor) sau cele care au reuşit să menţină locurile de muncă.
 • Întreprinderile, care au drept scop crearea locurilor de muncă noi.

Perioada de graţie

Conform politicii FinComBank.

Eşti eligibil pentru CEB_IMMM_Covid dacă

 • ai elaborat un proiect în scopul creării şi menţinerii locurilor de muncă permanente;
 • proiectul tău este tehnic fezabil şi economic, financiar şi comercial viabil;
 • proiectul tău este solvabil, şi după primirea resurselor va putea genera un flux de numerar necesar pentru achitarea împrumutului;
 • procuri materiale, echipamente si maşini de producere;
 • construieşti, renovezi, modernizezi sau procuri construcţie legată direct de proiect;
 • procuri pământ legat direct de proiect, la preţul de achiziţionare, daca acesta nu va fi donat sau dăruit;
 • instalezi infrastructura de baza cum ar fi de canalizare si apa, electricitate si reţele de telecomunicaţii, deşeuri si tratarea apei, drumurilor etc.;
 • cheltuielile sunt legate de cercetări sau studii (tehnice, economice, comerciale, de inginerie), costurile de supraveghere tehnică a proiectului (aceste cheltuieli nu trebuie să depăşească 5% din costul total al proiectului).
Nu sunt eligibile pentru finanţare:
 • investiţii în energie regenerabilă, sănătate (clinici, spitale), educaţie (şcoli, universităţi etc.), care vor fi finanţate din alte fonduri speciale;
 • costurile financiare ale investiţiilor nu pot fi incluse in costul estimativ al sub-proiectelor (refinanţarea datoriilor, inclusiv a creditelor a altor bănci, achitarea dobânzilor, achiziţionarea de cote părţi in capitalul sau in proprietatea întreprinderilor, taxe);
 • plata impozitelor, taxelor vamale, TVA, accize şi alte taxe;
 • costurile de personal (plăţi salariale ale angajaţilor, adaosuri şi alte remunerări şi beneficii, plata dividendelor, pensii lor etc.);
 • achiziţionarea de mărfuri şi servicii de consum;
 • achiziţionarea de mărfuri în scopul revânzării;
 • achiziţionarea şi / sau renovarea bunurilor imobiliare pentru revânzare sau de a le acorda în arendă părţilor terţe;
 • eliberarea creditului în numerar;
 • proiecte şi activităţi care nu corespund cerinţelor de protecţie a mediului înconjurător şi securitatea dfe sănătate a personalului;
 • construirea şi / sau repararea caselor şi a spaţiilor de locuit ale cetăţenilor;
 • alte cheltuieli şi / sau activităţi care pot fi considerate neeligibile pentru finanţare în conformitate cu politicile CEB de finanţare sau legislaţia Uniunii Europene în măsura implementării acestora în Republica Moldova.

Contribuţia proprie

Conform politicii FinComBank.

Alte condiţii CEB_IMMM_Covid

Respectarea următoarelor proceduri obligatorii:
 • retrofinanţarea cheltuielilor eligibile, care nu au survenit mai devreme de 01 ianuarie 2020;
 • metoda de procurări utilizată – compararea a trei oferte de preţ şi selectarea furnizorului care oferă cel mai mic preţ;
 • corespunderea standardelor de ocrotire a mediului înconjurător.

Cât te costă?

Rata dobânzii este flotantă. Se revizuieşte de către Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă (OGPAE) semianual.
Totodată, se revizuieşte şi se ajustează periodic în dependenţă de evoluţia ratei de bază stabilite de Banca Naţională a Moldovei.
IMPORTANT
90% din suma totala a sub-împrumutului vor fi din Fondurile CEB cu dobânda.
10% din suma totala a sub-împrumutului vor fi finanţate din resursele FIDA 3 reflow, FIDA 4 reflow sau FIDA 5 reflow ale OGPAE, cu rata dobânzii de 0% (suma principala fiind rambursabila).


Sucursalele şi agenţiile Băncii AICI

 
Lasă-ne datele tale de contact şi noi revenim cu un sunet!
+373