// Acţionari / Informaţii privind acţiunile Băncii şi structura acţionarilor

Informaţii privind acţiunile Băncii şi structura acţionarilor

 

Informaţii cu privire la caracteristicile generale ale acţiunilor:

Numărul total de acţiuni, unităţi

1 315 442

Tipul acţiunilor

Acţiuni ordinare nominative

Valoarea nominală, MDL

100

Codul ISIN

MD14BFCM1001

Valorile mobiliare – admise spre tranzacţionare la piata reglementată

Bursa de Valori a Moldovei
MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Maria Cibotari, 16

http://bvm.md

Registrul acţionarilor băncii

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare
MD-2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Banulescu Bodoni 57/1

https://www.dcu.md/

Informaţie cu privire la acţionarii băncii:

 

Cote de participare, %

Numărul acţionarilor

Persoane juridice >= 1%

17.45

2

Persoane fizice >=1%

37.26

4

Persoane juridice < 1%

5.48

16

Persoane fizice <1%

30.87

183

Acţiunile de tezaur

8.94

-

TOTAL

100

205

 

Informaţia dezvăluită de Bancă conform legislaţiei privind piaţa de capital şi cerinţele de publicare a informaţiilor de către bănci este disponibilă AICI