// Acţionari / Adunarea Generală a Acţionarilor

Adunarea Generală a Acţionarilor

Adunarea Generală a Acţionarilor 06.06.2024

Aviz privind convocarea
Adunării Generale ordinare
anuale a acţionarilor

06.06.2024
 • DESCARCA:

 • pdf

Ordinea de zi AGA

06.06.2024
 • DESCARCA:

 • pdf

Proiectul hotărârilor AGA

06.06.2024
 • DESCARCA:

 • pdf

Raportul cu privire la
activitatea Consiliului Băncii
pentru 2023

06.06.2024
 • DESCARCA:

 • pdf

Situaţii financiare

06.06.2024
 • DESCARCA:

 • pdf

Statutul FinComBank S.A.
(redacţie nouă)

06.06.2024
 • DESCARCA:

 • pdf

 Regulamentul Consiliului Băncii
(redacţie nouă)

06.06.2024
 • DESCARCA:

 • pdf

Politica privind distribuţia
de dividende (redacţie nouă)

06.06.2024
 • DESCARCA:

 • pdf

Rezultatele Adunării generale anuale
a acţionarilor din
06.06.2024

 • DESCARCA:

 • pdf

Aviz cu privire la plata dividendelor
 

 • DESCARCA:

 • pdf

Adunarea Generală a Acţionarilor 24.05.2023

Proiectul hotărârilor AGA

24.05.2023
 • DESCARCA:
 • pdf

Raportul cu privire la activitatea
Consiliului Băncii pentru 2022

24.05.2023
 • DESCARCA:
 • pdf

Ordinea de zi AGA

24.05.2023
 • DESCARCA:
 • pdf

Situaţii financiare

24.05.2023
 • DESCARCA:
 • pdf

Aviz privind convocarea
Adunării Generale ordinare
anuale a acţionarilor

24.05.2023
 • DESCARCA:
 • pdf

Rezultatele Adunării
generale anuale a
acţionarilor din 24.05.2023

24.05.2023
 • DESCARCA:
 • pdf

 

 
Adunarea Generală a Acţionarilor 24.05.2022
 

Rezultatele Adunării Generale Anuale Ordinare
a Acţionarilor FCB S.A. din 24.05.2022

24.05.2022
 • DESCARCA:
 • pdf

Aviz privind convocarea Adunării Generale
ordinare anuale a acţionarilor

24.05.2022
 • DESCARCA:
 • pdf

Situaţii financiare pentru anul încheiat  

31.12.2021                      

 • DESCARCA:
 • pdf

Proiect de modificare şi completare
a Statutului Băncii

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Proiect de modificare şi completare
a Regulamentului AGA

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Raportul anual al Сonducerii 2021

 • DESCARCA:
 • pdf

Ordinea de zi AGA                                       

24.05.2022
 • DESCARCA:
 • pdf

Proiectul hotărârilor AGA

24.05.2022
 • DESCARCA:
 • pdf

Raportul cu privire la activitatea 
Consiliului Băncii pentru 2021

 • DESCARCA:
 • pdf
   
Adunarea Generală a Acţionarilor 30.06.2021

Rezultatele Adunării generale Anuale
a Acţionarilor din 30.06.2021

30.06.2021
 • DESCARCA:
 • pdf

Aviz cu privire la plata dividendelor

30.06.2021
 • DESCARCA:
 • pdf

Aviz privind convocarea Adunării Generale
ordinare anuale a acţionarilor

30.06.2021
 • DESCARCA:
 • pdf

Ordinea de zi AGA                                    

30.06.2021
 • DESCARCA:
 • pdf

Proiectul hotărârilor AGA

30.06.2021
 • DESCARCA:
 • pdf

Raportul cu privire la activitatea 
Consiliului Băncii pentru 2020

 • DESCARCA:
 • pdf

Raportul anual al Сonducerii 2020    

 • DESCARCA:
 • pdf


Situaţii financiare pentru anul încheiat  

31.12.2020                         

 • DESCARCA:
 • pdf

Proiect şi modificare şi completare
a Regulamentului AGA

31.12.2020
 • DESCARCA:
 • pdf