// Dezvăluirea informaţiei / Informaţia privind guvernanţa băncii / Modalităţi de transmitere şi soluţionare a sesizărilor/ reclamaţiilor/plângerilor.