// Publicarea informaţiei / Informaţia privind guvernanţa băncii / Informaţia cu privire la modalităţile de întocmire a sesizărilor/ reclamaţiilor/ plângerilor clienţilor