// Publicarea informaţiei / Informaţia privind guvernanţa băncii / Informaţia cu privire la externalizarea activităţilor/operaţiunilor