// Publicarea informaţiei / Informaţia privind guvernanţa băncii / Extras din Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate