// Publicarea informaţiei / Informaţia privind guvernanţa băncii / Politica de repartizare a capitalului Băncii