// Noutăţi şi presă / Noutăţi / FinComEducation - Tipuri de asigurări şi diferenţa între ele

Noutăţi

24.03.2022

FinComEducation - Tipuri de asigurări şi diferenţa între ele

FinComEducation - Tipuri de asigurări şi diferenţa între ele

În lumea contemporană, există multe tipuri de asigurări, iar în cadrul cursului de astăzi, vom vorbi doar despre trei dintre ele:
  1. asigurarea auto
  2. asigurarea bunurilor
  3. asigurarea în timpul călătoriilor
 
Bunurile asigurate pot fi:
  • Imobile, cum e apartamentul, casa sau alte construcţii,
  • Mobile, printre care utilaje şi echipamente, bunuri casnice, electronice şi tehnică de calcul, materie primă şi materiale, mărfuri în depozite şi în săli comerciale.
Toate aceste bunuri asigurate pot fi proprii, închiriate sau gajate. În cazul acestora, printre riscurile acoperite se numără: riscul de incendiul, explozie; riscuri datorate efectelor forţelor naturii, cum ar fi furtuna, presiunea stratului de zăpadă, prăbuşirea de stânci/alunecarea de pietre, alunecarea de teren, chiciură, curgerile de noroi, inundaţiile, grindina, cutremurul; izbirea de către autovehicule; furt calificat, tâlhărie şi vandalism; spargerea suprafeţelor vitrate şi a obiectelor din sticlă; cădere accidentală de corpuri. Prin urmare, ele scutesc persoana asigurată de anumite cheltuieli în cazul apariţiei unuia dintre riscuri.
 
Când vorbim despre
Asigurarea Auto, mai ales când merge vorba despre un accident, ne gândim nu doar la pierderile importante atât pentru noi, cât şi pentru ceilalţi participanţi în trafic. Astfel, conform legii, orice persoană care deţine un autovehicul este obligată să procure o poliţă de asigurare auto de răspundere civilă care acoperă pagubele rezultate din avarierea maşinii şi vătămările corporale ce pot fi cauzate.
 
Astăzi, există multiple poliţe de asigurare auto:
  • asigurare de răspundere civilă auto RCA
  • Carte Verde
  • CASCO
Unele sunt obligatorii, altele facultative, iar fiecare acoperă diferite tipuri de riscuri sau sunt valabile în ţară sau/şi peste hotare.
 

RCA este o poliţă de asigurare obligatorie cu valabilitate pe teritoriul Republicii Moldova. Victimele unui accident rutier, primesc despăgubiri pentru daunele cauzate de deţinătorul poliţei de tip RCA, care se face vinovat de producerea accidentului.
 

Carte Verde este o poliţă de asigurare, echivalentă RCA, care este obligatorie pentru posesorii de autovehicule ce se deplasează în trafic internaţional şi care protejează persoanele terţe în urma accidentelor ce au loc peste hotarele Moldovei.
 

CASCO spre deosebire de celelalte tipuri de asigurări menţionate, asigurarea de tip CASCO este facultativă şi acoperă daunele aduse propriului autovehicul atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi în alte ţări ale lumii. Daunele respective pot fi cauzate nu doar de accidente rutiere, dar şi de factori naturali, cum ar fi grindină, furturi sau inundaţie; de furt, incendiu sau explozie; pagube provocate ca urmare a acţiunilor ilicite ale terţelor persoane. Poliţa de tip CASCO se procură adiţional la poliţa de tip RCA sau Carte Verde, iar în cazul Leasingului Auto, aceasta poate fi obligatorie.
 
Următorul tip de asigurare despre care vom vorbi în cadrul cursului #FinComEducation, este asigurarea în timpul călătoriilor peste hotare, iar pentru a ilustra un exemplu mai concret, vom relata despre
Asigurarea Travel. Aceasta include mai multe tipuri de riscuri, cum ar fi cele ce ţin de sănătatea beneficiarului; anularea călătoriei; cauzarea daunelor bunurilor Asiguratului în urma incendiului, exploziei, calamităţilor naturale; precum şi acţiuni judiciare procesuale neprevăzută. Pentru a beneficia de asigurarea dată, trebuie prezentat paşaportul străin. De obicei, suma asigurării diferă în dependenţă de zona geografică unde va călători persoana asigurată.
 
Sperăm că lecţia de astăzi ţi-a fost utilă, iar dacă mai ai întrebări, ne poţi suna la numărul de telefon 022 269 999, iar colegii noşti vor fi dornici să te ajute.
 
p.s. Nu uita şi de cursul video, care îţi va oferi o diplomă de excelenţă pentru cunoştinţele acumulate.
 
Bun venit în lumea finanţelor cu #FinComEducation!
 

 

//Alte noutăţi