Carte Verde


 

Noi dorim ca călătoria ta în străinătate cu autoturismul personal, să fie liniştită şi sigură. De aceea echipa FinComBank îţi propune să beneficiezi de o asigurare a răspunderii civile auto "Carte Verde", care îţi va oferi protecţie împotriva pierderilor provocate de evenimente neprevăzute.
 
Cartea Verde este un sistem internaţional de asigurare a răspunderii civile faţă de terţele persoane în ţara de şedere, ce asigură protecţia părţilor vătămate păgubite în accidentele rutiere.
Poţi achiziţiona poliţa "Carte Verde" pentru orice tip de mijlocul de transport: autoturism, microbuz, autobuz, autocamion, remorcă, motocicletă.
Cu asigurarea auto "Carte Verde" beneficiezi de protecţia companiei în cazul producerii unui accident rutier pe teritoriul ţărilor-membre ale sistemului Carte Verde, astfel scutindu-te de plata daunelor produse.
 

Riscurile acoperite

Poliţa "Carte Verde" achiziţionată de la GRAWE Carat asigură plata despăgubirii în cazul unui prejudiciu produs bunurilor, vieţii sau sănătăţii terţelor persoane ca urmare a unui accident produs de dumneavoastră în străinătate. Plata daunei se realizează în conformitate cu normele ţării în care a avut loc accidentul.

Avantajele asigurării "Carte Verde"

  • Îţi protejează veniturile prin despăgubirea de către asigurator a prejudiciilor produse persoanelor terţe;
  • ai soluţii complete de asigurare, negociate cu asigurator puternic şi recunoscut pe piaţa internaţională şi naţională de profil.

Actele necasare pentru perfectarea politei de asigurare

  • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
  • Permisul de conducere şi buletinul de identitate ale asiguratului;
  • După caz, alte acte ce atestă dreptul de posesiune asupra autovehiculului (procură, contract de locaţiune, contract de leasing, etc.).
 

Acţiunile Asiguratului la survenirea cazului asigurat

Dacă în momentul aflării pe teritoriul ţării, în care Certificatul de asigurare „Carte Verde” este valabil, prin utilizarea mijlocului de transport, dumneavoastră cauzaţi un prejudiciu, atunci este nevoie să:
• Chemaţi poliţia la locul accidentului, cerând întocmirea actelor cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi a pagubelor provocate, dacă actele cu referinţă la cazul asigurat sunt perfectate într-o limbă necunoscută indicaţi nota: „Nu înţeleg limba”;
• Prezentaţi poliţiei fila II „Duplicat” a certificatului de asigurare Carte Verde;
• Dacă accidentul în cauză nu este primul accident cu participarea Asiguratului şi duplicatul poliţei este deja extras, este necesar să faceţi fotocopia „Originalului” şi să o transmiteţi păgubitului sau în actul care confirmă producerea cazului asigurat să se indice datele din Cartea Verde. Fila I a poliţei „Original” rămâne permanent la Asigurat;
• Anunţaţi Biroul Naţional de asigurare, din ţara respectivă, despre producerea accidentului (adresele Birourilor Naţionale sunt plasate pe versoul certificatului Carte Verde);
• Înştiinţaţi timp de 48 de ore asigurătorul care a emis certificatul de asigurare Carte Verde despre producerea accidentului rutier şi circumstanţele acestuia;
Dacă dumneavoastră sunteţi păgubit, în acest caz, regularizarea daunei (cu condiţia obligatorie de anunţare a poliţiei la locul producerii accidentului) se desfăşoare astfel:
• Dacă persoana vinovată în producerea accidentului este rezident al ţării în care a avut loc cazul asigurat, atunci regularizarea daunei este efectuată de către Compania de Asigurări, care a asigurat răspunderea civilă auto a persoanei vinovate în producerea accidentului;
• Dacă persoana vinovată în producerea accidentului este nerezidentă a ţării în care a avut loc accidental, atunci regularizarea daunei se desfăşoară de către Biroul „Carte Verde” din ţara în care a avut loc accidentul.


 
 

Zonele de acoperire Carte Verde

Zona 1: (UA) Ukraina, (BY) Belarus;
Zona 2: (UA) Ukraina, (BY) Belarus, (RUS) Rusia;
Zona 3: (A)Austria, (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CY) Cipru, (CZ) Cehia, (D) Germania, (DK) Danemarca, (E) Spania, (EST) Estonia, (F) Franţa, (FIN) Finlanda, (GB) Marea Britanie, (GR) Grecia, (H) Ungaria, (HR) Croaţia, (I) Italia, (IRL) Irlanda, (IS) Islanda, (L) Luxemburg, (LT) Lituania, (LV) Letonia, (M) Malta, (N) Norvegia, (NL) Olanda, (P) Portugalia, (PL) Polonia, (RO) România, (S) Suedia, (SK) Slovacia, (SLO) Slovenia, (CH) Elveţia, (AL) Albania, (AND) Andorra, (AZ) Azerbaijan, (BIH) Bosnia şi Herţegovina, (BY) Belarus, (IL) Israel, (IR) Iran, (MA) Maroc, (MD) Republica Moldova, (MK) Macedonia, (MNE) Muntenegru, (RUS) Rusia, (SRB) Serbia, (TN) Tunisia, (TR) Turcia, (UA) Ukraina.

Cerere online
+373