RCA 

Astăzi, eşti tot mai dependent de autoturismul personal.  Zi de zi petreci ore în şir la volan pentru a face faţă activităţilor cotidiene. Astfel, pentru a-ţi oferi protecţie împotriva pierderilor provocate în urma posibililor accidente, ce îţi pot afecta autoturismul, te pot afecta pe tine sau pe ceilalţi participanţi la trafic, a fost creată asigurarea obligatorie de raspundere civila auto prin lege - RCA.

Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto a posesorilor mijloacelor de transport prevede acordarea despăgubirilor în cazul producerii prejudiciului bunurilor terţelor persoane, vieţii şi sănătăţii pasagerilor şi pietonilor.
În conformitate cu Legea nr. 414-XVI din 22.12.2006 „cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudiciul cauzat de mijloacele de transport auto”, asigurarea de răspundere civilă auto este obligatorie pentru posesorii mijloacelor de transport.

Riscurile acoperite

În cazul producerii unui accident rutier, persoana păgubită va primi despăgubirea de asigurare pentru prejudiciul cauzat nu de la partea vinovată de producerea accidentului, dar de la compania de asigurări, la care partea vinovată şi-a asigurat răspunderea civilă. Din acest motiv este foarte bine să-ţi alegi asigurătorul care îţi oferă siguranţa de care ai nevoie.

Limitele răspunderii asigurătorului:

  • 500.000 MDL – pentru deteriorarea sau distrugerea bunurilor, indiferent de numărul de persoane vătămate în urma accidentului
  • 350.000 MDL – pentru fiecare persoană vătămată în cazul leziunii corporale sau decesului, dar nu mai mult de 700.000 lei, indiferent de numărul de persoane vătămate în urma accidentului.

Avantajele asigurării AORC

  • încheierea cu operativitate a poliţei de asigurare;
  • reduceri pentru şoferii cu un istoric bun la volan;
  • achitarea despăgubirilor în termen de 15 zile;
  • rezolvarea în cele mai bune condiţii a oricărei solicitări de despăgubire.

Actele necasare pentru perfectarea politei de asigurare

  • Permisul de conducere şi buletinul de identitate ale asiguratului şi persoanelor admise la conducerea autovehiculului asigurat;
  • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
  • După caz, alte acte ce atestă dreptul de posesiune asupra autovehiculului (procură, contract de locaţiune, contract de leasing etc.).
 

Acţiunile Asiguratului la survenirea cazului asigurat

- Chemaţi poliţia rutieră pentru constatare accidentului rutier şi împrejurările producerii acestuia;
- Dacă dispuneţi de un aparat foto, faceţi cât mai multe poze ale locului accidentului rutier şi ale pieselor deteriorate în urma accidentului;
- Informaţi compania de asigurări despre accidentul produs în cel mult 48 de ore, totodata solicitand responsabililor companiei de asigurări, să vă informeze cu privire la setul de acte necesar, pe care trebuie să-l prezentaţi în vederea întocmirii corespunzătoare a dosarului de daune;

La survenirea cazului asigurat din vina asiguratului, poliţa RCA va acţiona la despăgubirea prejudiciului persoanelor cărora le-au fost pricinuite prejudicii, iar persoanei asigurate nu i se vor despăgubi daunele. RCA – este asigurarea răspunderii persoanei asigurate conform contractului, dar nu al mijlocului de transport. Prezenţa poliţei de asigurare RCA – este doar garanţia achitării de către compania de asigurări a compensaţiei de despăgubire terţelor persoane cărora le-au fost pricinuit prejudiciu.


 

Cerere online
+373