CASCO

Asigurarea Auto - CASCO oferită de compania GRAWE Carat vă asigură o acoperire completă pentru dumneavoastră şi autovehiculul pe care îl conduceţi.
Prin combinarea celor mai importante riscuri, poliţa CASCO este creată pentru a satisface cerinţele dumneavoastră astfel încât să vă puteţi baza pe maşina Dvs. oricând.
Cu oferta CASCO vă puteţi asigura liniştit oricare următoarele categorii : autoturism, autocamion, autobuz, tractor, remorcă, semiremorcă şi alte mijloace de transport, la fel şi echipamentul suplimentar instalat pe un mijloc de transport.

Riscurile acoperite

 • Avarierea sau distrugerea autovehiculului dumneavoastră;
 • tamponare, furt, incendiu sau explozie;
 • calamităţi naturale;
 •  pagube provocate ca urmare a acţiunilor ilicite ale terţelor persoane;
 • cheltuieli pentru transportarea autovehiculului în cazul imposibilităţii de deplasare prin forţele proprii.

Avantajele asigurării CASCO

 • Flexibilitatea preţurilor;
 • încheierea operativă a contractelor şi poliţelor de asigurare;
 • achitarea despăgubirilor rapid şi fără probleme;
 • achitarea despăgubirilor până la 500 Euro, în cazul neprezentării actelor de la autorităţile competente;
 • repararea autovehiculului dumneavoastră în cele mai bune centre tehnice de reparaţie;
 • acordarea asistenţei tehnice, consultative, juridice etc. în orice ţară din Europa sau CSI prin intermediul companiei internaţionale de asistenţă AVUS International.

Actele necasare pentru perfectarea poliţei de asigurare

 • Permisul de conducere şi buletinul de identitate ale asiguratului şi persoanelor admise la conducerea autovehiculului asigurat;
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
 • După caz, alte acte ce atestă dreptul de posesiune asupra autovehiculului (procură, contract de locaţiune, contract de leasing etc.);
 • Poze a autovehiculului.
 

Acţiunile Asiguratului la survenirea cazului asigurat

- Sesizaţi organele competente (poliţia, pompieri etc.) pentru obţinerea ulterioară a documentelor doveditoare ale producerii accidentului;
- În caz de distrugere, avariere, dispariţie sau deteriorare a vehiculului, clientul (asiguratul) este obligat, în termen de 48 de ore să informeze compania de asigurare cu care a fost încheiat contractul de asigurare (prin cerere scrisă, fax, e – mail) despre producerea evenimentului asigurat şi să prezinte Asiguratorului, în termen de 72 de ore, spre examinare vehiculul deteriorat, echipamentul suplimentar şi resturile acestora, totodată să coordoneze cu Asiguratorul acţiunile ulterioare pentru regularizarea daunelor;
- Examinarea vehiculului se efectuează imediat la data prezentării acestuia cu întocmirea procesului verbal în care se indică defecţiunile existente. Procesul verbal de constatare a pagubelor se semnează de către Asigurat, sau reprezentantul său legal şi Asigurator, prin reprezentantul său. Nerespectarea de către Asigurat a prevederilor prezentului punct, atrage după sine refuzul Asiguratorului în plata despăgubirii de asigurare.
Acest tip de asigurare prevede asigurarea autovehiculului Dumneavoastă în cazul producerii unui eveniment ca: lovire, ciocnire, răsturnare, zgârîere, furtul total sau parţial (al unor părţi componente), dar şi pagubele provocate în urma tentativei de furt (de exemplu: spargerea geamurilor, deteriorarea unor părţi componente).

Cerere online
+373