// Noutăţi şi presă / Anunţuri / Aviz de convocare a Adunării generale extraordinare a acţionarilor

Anunţuri

27.04.2020

Aviz de convocare a Adunării generale extraordinare a acţionarilor

Aviz de convocare a Adunării generale extraordinare a acţionarilor

În atenţia acţionarilor ”FinComBank” S.A.

În conformitate cu art.53 din Legea privind societăţile pe acţiuni şi art. 54 din Legea privind activitatea băncilor, la cererea acţionarilor care deţin cel puţin 25% din acţiunile cu drept de vot al Băncii, prin hotărîrea Consiliul Băncii din 06 aprilie 2020 a fost convocată pentru data de 22 mai 2020 Adunarea generală exstraordinară a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” SA.
Ca urmare declarării, prin hotărîrea Parlamentului RM nr.55 din 17.03.2020, stării excepţionale în legătură cu Covid-19, prin decizia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a RM nr.14 din 06.04.2020 (pct.7) pînă la data de 29 mai 2020 a fost interzisă desfăşurarea adunărilor acţionarilor.
Reieşind din cele expuse, Consiliul Băncii, suplimentar, la data de 23 aprilie 2020 a adoptat hotărîrile privind convocarea, la cererea acţionarilor care deţin cel puţin 25% din acţiunile cu drept de vot al Băncii, Adunării generale extraordinare a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A., cu prezenţa acţionarilor, pentru data de 26 iunie 2020, ora 15-00, în oficiul central al Băncii bir.301, pe adresa: mun.Chişinău str.Puskin nr.26,
cu următoarea Ordine de zi:
1. Cu privire la încetarea împuternicirilor membrilor Consiliului Băncii şi realegerea membrilor Consiliului societăţii.
2. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul societăţii.
3. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
 
Lista acţionarilor ce au drept să participle la Adunarea generală extraordinară este întocmită de Depozitarul Central Unic potrivit situaţiei la data de 10 aprilie 2020.
Acţionarii, care au iniţiat convocarea Adunării generale extraordinare, sunt obligaţi să prezinte Consiliului Băncii toate materialele pentru chestiunile din ordinea de zi, care au fost propuse de ei, pînă la data de 25 mai 2020.
Propunerile candaţilor în componenţa nouă a Consiliului pot fi depuse de acţionarii, care deţin singure sau împreună cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot ale Băncii, pînă la data de 25 mai 2020.
Înregistrarea participanţilor Adunării generale extraordinare se va efectua la data de 26 iunie 2020 de la 14-00 pînă la 14-50.
Pentru participarea la Adunarea generală extraordinară acţionarii vor prezenta documentele de identitate (buletin sau paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor - şi o procură perfectată în modul stabilit de legislaţie sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice:  pentru conducătorii acţionarilor-persoane juridice.
Cu materialele referitoare la ordinea de zi Adunarii generale extraordinare puteţi lua cunostinţă la oficiul central al Băncii, bir.315 (mun.Chişinău, str.Puskin, nr.26) începînd cu data de 16 iunie 2020, în zilele de lucru, între orele 10.00 - 17.00.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de telefoane: 022 269-809, 022 269-940.

//Alte noutăţi