// Pentru afacerea ta / FinComBusiness / Părerea expertului / Eugen Varzaru, directorul Sucursalei nr. 9, or. Rîşcani: Banca este un mediu optim pentru apariţia unor idei de afaceri profitabile şi inovative în parteneriat cu agenţii economici de încredere

Eugen Varzaru, directorul Sucursalei nr. 9, or. Rîşcani: Banca este un mediu optim pentru apariţia unor idei de afaceri profitabile şi inovative în parteneriat cu agenţii economici de încredereBanca este un mediu optim pentru apariţia unor idei de afaceri profitabile şi innovative în parteneriat cu agenţii economici de încredere. Din contextul dialogului dintre clienţii şi angajaţii FinComBank se găsesc adesea soluţii logice şi simple pentru sarcini complexe de business agrar.

O multitudine de clienţi prin intermediul specialiştilor băncii găsesc cei mai buni furnizori de resurse şi echipamente tehnologice sau alţi contractanţi pentru implementarea proiectelor investiţionale.

La rîndul său, aceste proiecte sunt examinate minuţios la nivel regional, la nivel de sucursale şi de către oficiul central al băncii. Specialiştii FinComBank împreună cu clienţii noştri evaluează gradul de stabilitate economică a afacerilor în curs de dezvoltare: capacităţile sale financiare pentru atragerea noilor proiecte investiţionale, corelaţia dintre capacitatea de plată a creditelor, nivelul de productivitate suplimentar obţinut (în urma investiţiei în noile tehnologii) şi gradul de rentabilitate economică a unităţii agrare.

Achiziţionarea terenurilor agricole, utilajelor şi echipamentelor, plantarea culturilor perene, construcţia şi reconstrucţia depozitelor frigorifice şi a elevatoarelor, liniilor de sortare, ambalarea şi prelucrarea produselor, precum şi multe altele pot deveni proiecte investiţionale profitabile datorită resurselor de credit de la FinComBank.

Desigur, în agricultură, absolut totul începe de la pământ. Aşadar, în primul rând, FinComBank oferă clienţilor săi din sectorul agrar un program convenabil de finanţare a tranzacţiilor pentru achiziţionarea terenurilor agricole. Creditul bancar se oferă pentru o durată de şase ani, totodată banii pot fi asimilaţi treptat pentru o perioadă de 12 luni. Este evident că nu există întotdeauna oportunitate de a găsi într-o anumită regiune a ţării terenuri  gata consolidate şi scoase la vânzare la un preţ convenabil, iar tranzacţia de cumpărare-vânzare să fie efectuată instantaneu.

Fiecare dintre  proiectele investiţionale expuse mai sus reprezintă un puzzle care trebuie să fie inclus în tabloul general al afacerii nu doar cu precizie, dar şi la timpul potrivit.

Odata cu extinderea suprafeţei de teren cultivat, arenda echipamentului suplimentar sau plata pentru serviciile de prelucrare a terenului agricol cheltuielile de producere cresc considerabil, astfel apare necesitatea formării sau extinderii parcului de tehnică şi echipament agricol personal al unităţii economice. Prin achiziţionarea propriei combine de recoltat, a tractoarelor sau a utilajelor pentru semănat, întreprinderea agricolă primeşte din punct de vedere tehnologic „grad de libertate”: capacitatea de a desfăşura lucrări de teren în termeni convenabili de sine stătător şi nu atunci când furnizorul de servicii contractat le poate efectua. Pentru astfel de comodităţi FinComBank este, de asemenea, dispusă să susţină fermierul cu un credit şi este important de menţionat faptul că plăţile aferente nu se vor diferenţia considerabil de costul serviciilor din sfera mecanizării producţiei agricole.

Este îmbucurător faptul că în paralel cu procesul de modernizare agricolă, procesul de dezvoltare a infrastructurii agroindustriale după recoltare se dezvoltă activ şi în Republica Moldova.Apar tot mai multe depozite moderne, frigidere industriale care devin proprietatea unui număr tot mai mare de operatori din sectorul agroalimentar al Republicii Moldova. Acest lucru oferă posibilităţi nu teoretice, ci reale de a planifica şi reglementa cel mai bine procesul de vânzare a produselor agricole.

Desigur, întregul sector financiar la fel ca şi FinComBank va face tot posibilul pentru a se asigura ca procesul de investiţii în proiectele de infrastructură să nu fie afectat din cauza secetei din 2020. Oricât de mari nu ar fi impedimentele, acestea vor trece cu siguranţă. Este important să menţinem unitatea de efort şi ritmul de dezvoltare.

În acest context, trebuie de remarcat faptul că multe proiecte investiţionale sunt accesibile pentru producătorii agricoli şi aceştia pot fi susţinuţi nu numai prin resurse de creditare din partea băncile comerciale, dar şi prin subvenţii guvernamentale, precum şi preferenţial finanţate în cadrul proiectelor şi programelor donatorilor (IFAD, RISP, PAC, KfW Sudzucker, Filiera vinului, Răspuns de urgenţă la COVID-19 şi suport pentru întreprinderile micro, mici şi mijlocii). FinComBank oferă clienţilor săi aproape întreaga gamă de  surse de finanţare oferite de donatorii internaţionali, inclusiv pentru o perioadă  mai mare de 5 ani, cu scutiri de impozite şi perioade îndelungate de graţie pentru plăţi. Specialiştii băncii noastre oferă adesea servicii de consultanţă fermierilor în procesul de perfectare şi depunere a dosarelor pentru subvenţionare trimise către AIPA.