// Noutăţi şi presă / Anunţuri / Convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor

Anunţuri

11.03.2019

Convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor

Convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor

Organul executiv al ”FinComBank” SA vă aduce la cunostinţă că în conformitate cu art.53 din Legea privind societăţile pe acţiuni Consiliul Băncii la data de 07 martie 2019 a primit decizia privind convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A., cu prezenţa acţionarilor, pentru data de 24 aprilie 2019, ora 15-00, în oficiul central al Băncii bir.301, pe adresa: mun.Chişinău str.Puskin nr.26,
cu următoarea Ordinea de zi:
1. Rezultatele activităţii „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în anul 2018:
- Darea de seamă a Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
- Rezultatele activităţii economico-financiare a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
2. Cu privire la repartizarea profitului net al „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. obţinut în anul 2018 şi privind plata dividendelor către acţionari.
3. Cu privire la confirmarea Societăţii pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2019 şi aprobarea retribuţiei serviciilor prestate.
4. Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Statutul „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
5. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii şi remunerării membrilor Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
6. Cu privire la autentificarea Procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor băncii.

Cu respect, FinComBank

//Alte noutăţi