// Noutăţi şi presă / Anunţuri / Rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. 24.05.2019

Anunţuri

27.05.2019

Rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. 24.05.2019

Rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. 24.05.2019

În atenţia acţionarilor “Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
 
 
La data de 24 mai 2019 a avut loc Adunarea generală anuală a acţionarilor „FinComBank” S.A., convocată repetat. La Adunarea generală s-au înregistrat 29 participanţi care deţin 534 258 de acţiuni cu drept de vot, ce constituie 44,6% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot.
În rezultatul examinării chestiunilor ordinei de zi au fost adoptate următoarele hotărîri:
1. Referitor la chestiunea întîi cu privire la rezultatele activităţii Băncii în anul 2018 Adunarea acţionarilor a hotărît:
1.1. A aproba darea de seamă a Consiliului Băncii pentru anul 2018;
1.2. A aproba Rezultatele activităţii economice-financiare ale Băncii  în anul 2018.
2. Referitor la chistiunea a doua cu privire la repartizarea profitului net al Băncii obţinut în anul 2018, Adunarea generală a hotărît:
2.1. De a nu efectua achitarea dividendelor acţionarilor după recomandarea Băncii Naţionale a Moldovei şi necesitatea menţinerii nivelului corespunsător de fonduri proprii ale Băncii.
2.2. De a nu repartiza profitul net obţinut în anul 2018 în mărime de 55 301 282,20 lei.
2.3. A pune în sarcina Consiliului Băncii de a examina posibilitatea achitării dividendelor    intermediare pentru anul 2019 în mărime de la 15% pînă la 50% din valoarea nominală a unei acţiunii cu drept de vot.
3. Referitor la chestiunea a treia cu privire la aprobarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al activităţii Băncii - a fost confirmată societatea de audit ”BDO Audit Consulting” SRL pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al activităţii Băncii pentru anul 2019 şi a fost stabilit cuantumul servicilor prestate. 
4. Referitor la chestiunea a patra cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Statutul „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. - au fost aprobate modificările şi completările în Statutul „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. propuse de Consiliul Băncii.
5. Referitor la chestiunea a cincea cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii şi remunerării membrilor Consiliului Băncii – a fost aprobat cuantumul retribuţiei muncii şi remunerării membrilor Consiliului Băncii şi salariul Preşedintelul Consiliului, precum şi s-a admis Organului executiv achitarea (compensarea) cheltuielilor de transport şi de cazare ale membrilor Consiliului Băncii, care nu sunt rezidenţi ai Republicii Moldova. 
6. Referitor la chestiunea a sasea - autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor Băncii a fost pusă în sarcina notarului Unghureanu Tatiana, care a fost prezentă la adunare.
 
 
Organul executiv al „Băncii de Finanţe şi Comerţ” SA
 

//Alte noutăţi