// Noutăţi şi presă / Anunţuri / Aviz de convocare a Adunării generale ordinare anuale

Anunţuri

23.03.2020

Aviz de convocare a Adunării generale ordinare anuale

Aviz de convocare a Adunării generale ordinare anuale

În atenţia acţionarilor ”FinComBank” SA  
 
Organul executiv al ”FinComBank” SA vă aduce la cunostinţă că în conformitate cu art.53 din Legea privind societăţile pe acţiuni Consiliul Băncii la data de 09 martie 2020 a adoptat decizia privind convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A., cu prezenţa acţionarilor, pentru data de 14 mai 2020, ora 15-00, în oficiul central al Băncii bir.301, pe adresa: mun.Chişinău str.Puskin nr.26,
cu următoarea Ordine de zi:
1. Rezultatele activităţii „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în anul 2019:

    - Darea de seamă a Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
    - Rezultatele activităţii economico-financiare a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
2. Cu privire la repartizarea profitului net al „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. obţinut în anul 2019.
3. Cu privire la confirmarea Societăţii pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al Băncii pentru anul 2020 şi aprobarea retribuţiei serviciilor prestate.
4. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii şi remunerării membrilor Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
5. Cu privire la aprobarea Regulamentului Adunării generale a acţionarilor «Băncii de Finanţe şi Comerţ» S.A. în redacţia nouă.
6. Cu privire la aprobarea Politicii de repartizare a capitalului «Băncii de Finanţe şi Comerţ» S.A.
7. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor băncii.
 
Lista acţionarilor ce au drept să participle la Adunarea general ordinară este întocmită de către societatea ”REGISTRU” SA potrivit situaţie la data de 31 martie 2020.
Înregistrarea participanţilor Adunării generale se va efectua pe data de 14 mai 2020 de la 14-00 pînă la 14-50.
Pentru participarea la Adunarea generală acţionarii vor prezenta documentele de identitate (buletin sau paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor - şi o procură perfectată în modul stabilit de legislaţie sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice:  pentru conducătorii acţionarilor-persoane juridice.
Cu materialele referitoare la ordinea de zi Adunarii generale puteţi lua cunostinţă la oficiul central al Băncii, bir.315 (mun.Chişinău, str.Puskin, nr.26) începînd cu data de 04 mai 2020, în zilele de lucru, între orele 10.00 - 17.00.
 
Informaţii suplimentare puteţ obţine la telefoanele: 022 269-809, 022 269-940.

//Alte noutăţi