// Noutăţi şi presă / Anunţuri / Cu privire la Legea Parlamentului Republicii Moldova nr.66/2023

Anunţuri

15.09.2023

Cu privire la Legea Parlamentului Republicii Moldova nr.66/2023

Cu privire la Legea Parlamentului Republicii Moldova nr.66/2023

Stimaţi clienţi,
 
    Vă aducem la cunoştinţă că la 1 iulie 2023 a intrat în vigoare Legea Parlamentului Republicii Moldova nr.66/2023 pentru modificarea unor acte normative.
     Conform prevederilor alin. (5) al art. VIII din Legea în cauză “Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali şi organizaţiile necomerciale înregistrate în Republica Moldova vor prezenta şi/sau vor actualiza informaţia cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi la Agenţia Servicii Publice în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.
     Având în vedere reglementările menţionate, Vă îndemnăm să Vă conformaţi prevederilor în cauză în termenul prevăzut de legislaţie cu prezentarea informaţiei respective Agenţiei Servicii Publice.
    Ulterior prezentării/actualizării informaţiei menţionate mai sus, solicităm respectuos să prezentaţi în termeni proximi informaţia respectivă actualizată în formă de Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice care va conţine în mod obligatoriu datele referitor la beneficiar efectiv al companiei, la sucursala FinComBank S.A. unde Vă deserviţi.

Noţiunea de bază de beneficiar efectiv:
Persoana fizică/persoanele fizice care deţine/deţin sau controlează în ultimă instanţă o persoană juridică prin:
         - Deţinerea de către o persoană fizică a 25% plus o acţiune direct în persoană juridică sau indirect prin alte persoane juridice în structura de proprietate a organizaţiei;
        -  Persoană fizică care ocupă funcţia de administrator al clientului, în cazul în care nu se identifică nici-o persoană în calitate de beneficiar efectiv (prin deţinerea acţiunilor);
        -  Persoanele fizice care pot controla persoana juridică prin alte mijloace (legături personale, finanţarea). 

Parlamentul Republicii Moldova
66/30.03.2023 Закон о внесении изменений в некоторые нормативные акты
Monitorul Oficial al R. Moldova, 159-161/252, 11.05.2023
 
Cu respect,
Echipa FinComBank.

Noţiunea completă poate sa fie vizualizată în art 52 al Legii 308/2017.

//Alte noutăţi