// Noutăţi şi presă / Anunţuri / Convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor

Anunţuri

28.05.2018

Convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor

Convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor

Organul executiv al ”FinComBank” SA vă aduce la cunostinţă că în conformitate cu art.53 din Legea privind societăţile pe acţiuni Consiliul Băncii la data de 24 mai 2018 a primit decizia privind convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A., cu prezenţa acţionarilor, pentru data de 18 iunie 2018, ora 15-00, în oficiul central al Băncii bir.301, pe adresa: mun.Chişinău str.Puskin nr.26,
 
cu următoarea Ordinea de zi:

1. Cu privire la aprobarea Statutului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în redacţie nouă.
2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind Consiliul „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în redacţie nouă.
3. Cu privire la autentificarea Procesului-verbal al Adunării generale extraordinare a acţionarilor Băncii
 
Lista acţionarilor ce au drept să participle la Adunarea general ordinară este întocmită de către societatea ”REGISTRU” SA potrivit situaţie la data de 28 мая 2018.
Înregistrarea participanţilor Adunării generale se va efectua pe data de 18 iunie 2018 de la 14-00 pînă la 14-50. Pentru participarea la Adunarea generală acţionarii vor prezenta documentele de identitate (buletin sau paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor - şi o procură perfectată în modul stabilit de legislaţie sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice - pentru conducătorii acţionarilor-persoane juridice.
Cu materialele referitore la ordinea de zi Adunarii generale puteţi lua cunostinţă la oficiul central al Băncii, bir.315 (mun.Chişinău, str.Puskin, nr.26) începînd cu data de 08 iunie 2018, în zilele de lucru, între orele 11.00 - 17.00.
 
Informaţii suplimentare puteţ obţine la telefoanele: 022 269-809, 022 269-940.

Cu respect, echipa FinComBank

//Alte noutăţi