// Noutăţi şi presă / Anunţuri / Rezultatele Adunării generale extraordinare a acţionarilor 18.06.2018

Anunţuri

22.06.2018

Rezultatele Adunării generale extraordinare a acţionarilor 18.06.2018

Rezultatele Adunării generale extraordinare a acţionarilor 18.06.2018

La data de 18 iunie 2018 a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor „FinComBank” S.A.
La Adunarea generală sau înregistrat 24 participanţi care deţin 912 646 de acţiuni, ce constituie 76,19% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot.

În rezultatul examinării chestiunilor ordinei de zi au fost adoptate următoarele hotărîri:
1. Cu privire la chestiunea întîi – a fost aprobat Statutul „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în redacţie nouă.
2. Cu privire la chestiunea a doua – a fost aprobat Regulamentul privind Consiliul „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în redacţie nouă.
3. Referitor la chestiunea a treia - autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor Băncii a fost pusă în sarcina notarului Unghureanu Tatiana, care a fost prezentă la аdunăre.

Cu stimă, FinComBank

//Alte noutăţi