// Noutăţi şi presă / Anunţuri / Convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.,

Anunţuri

23.03.2018

Convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.,

Convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.,

Organul executiv al ”FinComBank” SA vă aduce la cunostinţă că în conformitate cu art.53 din Legea privind societăţile pe acţiuni Consiliul Băncii la data de 07 martie 2018 a primit decizia privind convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A., cu prezenţa acţionarilor, pentru data de 24 aprilie 2018, ora 15-00, în oficiul central al Băncii bir.301, pe adresa: mun.Chişinău str.Puskin nr.26,
cu următoarea Ordinea de zi:

1. Rezultatele activităţii „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în anul 2017:
- Darea de seamă a Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A;
- Rezultatele activităţii economico-financiare a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.;
- Darea de seamă a Comisiei de Cenzori a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.;
2. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anii 2018-2020.
3. Cu privire la repartizarea profitului net al „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. obţinut în anul 2017.
4. Cu privire la Hotărârea Adunării generale extraordinare a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. nr.61, p. 4.2. din 14 februarie 2018 privind plata dividendelor pentru anul 2016 în acţiuni.
5. Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Statutul „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
6. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii şi remunerării membrilor Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
7. Cu privire la autentificarea Procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor băncii.
 
Lista acţionarilor ce au drept să participle la Adunarea general ordinară este întocmită de către societatea ”REGISTRU” SA potrivit situaţie la data de 13 martie 2018.
Înregistrarea participanţilor Adunării generale se va efectua pe data de 24 aprilie 2018 de la 14-00 pînă la 14-50. Pentru participarea la Adunarea generală acţionarii vor prezenta documentele de identitate (buletin sau paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor - şi o procură perfectată în modul stabilit de legislaţie sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice - pentru conducătorii acţionarilor-persoane juridice.
Cu materialele referitore la ordinea de zi Adunarii generale puteţi lua cunostinţă la oficiul central al Băncii, bir.315 (mun.Chişinău, str.Puskin, nr.26) începînd cu data de 13 aprilie 2018, în zilele de lucru, între orele 11.00 - 17.00.
 
Informaţii suplimentare puteţ obţine la telefoanele: 022 269-809, 022 269-940.

//Alte noutăţi