// Noutăţi şi presă / Anunţuri / În atenţia acţionarilor “FinComBank” S.A.

Anunţuri

27.02.2018

În atenţia acţionarilor “FinComBank” S.A.

În atenţia acţionarilor “FinComBank” S.A.

La data de 14.02.2018 a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor „FinComBank” S.A.

La data de 14.02.2018 a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor „FinComBank” S.A. La Adunarea generală sau înregistrat 32 participanţi care deţin 878 667 de acţiuni, ce constituie 73,36% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot.

În rezultatul examinării chestiunilor ordinei de zi au fost adoptate următoarele hotărîri:

1. Cu privire la chestiunea întîi – a fost aprobat Statutul „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în redacţie nouă.
2. Cu privire la chestiunea a doua – a fost aprobat Regulamentul privind Consiliul „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în redacţie nouă.
3. Cu privire la chestiunea a treia – a fost confirmată societatea de audit ”BDO Audit Consulting” SRL pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2018 şi a fost stabilit cuantumul retribuţiei serviciilor prestate.
4. Cu privire la chestiunea a patra – a fost anulată Hotărârea Adunării Generale a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. nr.60.2 din 26 mai 2017 privind plata dividendelor pentru anul 2016. Concomitent a fost pusă în sarcina Organului executiv şi Consiliului Băncii examinarea propunerilor înaintate de către participanţii Adunării şi pregatirea proiectului de hotărîre care va prevedea plata dividendelor pentu anul 1016 în acţiuni, conform Listei acţionarilor Băncii întocmită la situaţia din 10 martie 2017, cu încliderea chestiunii date în Ordinea de zi Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.   
5. Cu privire la chestiunea a cincea – a fost aprobată Darea de seamă prezentată cu privire la măsurile organizatorice liate de către Organul executiv al Băncii pentru îndeplinirea Hotărîrii Adunării generale a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. nr.60.3 din 26 mai 2017 privind cedarea acţiunilor de tezaur către salariaţii Băncii.
6. Referitor la chestiunea a şasea - autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor Băncii a fost pus în sarcina Societăţii de audit „Grant Thornton Audit” SRL, care îndeplineşte împuternicirile membrilor Comisiei de cenzori a Băncii.

Cu stimă,
echipa FinComBank

//Alte noutăţi