// Noutăţi şi presă / Anunţuri / DECLARAŢIE DE PRESĂ

Anunţuri

26.05.2021

DECLARAŢIE DE PRESĂ

DECLARAŢIE DE PRESĂ

Având în vedere materialele de presă publicate de unele instituţii mass media la 26 mai, întitulate sau la tema „Vladimir Voronin şi-a majorat de 12 ori cota sa în capitalul FinComBank”, vă comunicăm următoarele:
În baza Hotărârii Băncii Naţionale a Moldovei (în continuare -BNM sau Banca Naţională) din 11 ianuarie 2019, a fost constatat că un grup de acţionari, în mod concertat, acţionează în raport cu „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale. Acţiunile deţinute inclusiv de familia Voronin în capitalul social al „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. au fost radiate din Registrul de stat al valorilor mobiliare (Hotărârea Nr.32/4 a Comisie Naţionale a Pieţei Financiare), în temeiul art.521 a Legii privind activitatea băncilor la data de 29 iulie 2019.

Prin urmare, din data de 29 iulie 2019 până în prezent, membrii familiei Voronin nu deţin calitatea de acţionari a FinComBank S.A.

Totodată ţinem să subliniem că FinComBank S.A., în calitate de entitate de interes public, dezvăluie cu regularitate orice informaţii privind evenimentele care influenţează activitatea sa şi publică în conformitate cu cerinţele BNM informaţii cu privire la deţinătorii direcţi, indirecţi, inclusiv beneficiarii efectivi de deţineri calificate în capitalul social al Băncii. Aceste informaţii pot fi accesate pe pagina oficială a FinComBank S.A. -
https://www.fincombank.com/ro/informatie-privind-guvernanta-bancii/.

Pentru informaţii adiţionale, vă rugăm să contactaţi (022)269822.

//Alte noutăţi