// Noutăţi şi presă / Anunţuri / Aviz de convocare a Adunării generale extraordinare a acţionarilor

Anunţuri

20.07.2020

Aviz de convocare a Adunării generale extraordinare a acţionarilor

Aviz de convocare a Adunării generale extraordinare a acţionarilor

În atenţia acţionarilor ”FinComBank” S.A.

Ca urmare prelungirii prin hotărîrea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a RM nr.17 din 23.06.2020 a stării de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova până la data de 15 iulie 2020 şi interzicerii desfăşurării întrunirilor în masă (adunărilor acţionarilor) în adiacentul instituţiilor publice, de învăţământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecţie, nu a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” SA, convocată pentru data de 26.06.2020.  

Vă comunicăm, că prin hotărîrea Consiliul Băncii din 15.07.2020, la cererea acţionarilor care deţin cel puţin 25% din acţiunile cu drept de vot al Băncii, a fost determinată o nouă dată ţinerii Adunării generale extraordinare a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A., cu prezenţa acţionarilor,  pentru data de 03 august 2020, ora 11-00,
pe adresa: mun.Chişinău, bd.Decebal, nr.16, restaurant ”Villa Garden”,
cu următoarea Ordine de zi:
1. Cu privire la încetarea împuternicirilor membrilor Consiliului Băncii şi realegerea membrilor Consiliului societăţii.
2. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul societăţii.
3. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
 
Lista acţionarilor ce au drept să participle la Adunarea generală extraordinară este întocmită de Depozitarul Central Unic potrivit situaţiei la data de 10 aprilie 2020.

Până la data de 25 mai 2020 acţionarii, care au iniţiat convocarea Adunării generale extraordinare, au prezentat Consiliului Băncii materialele pentru chestiunile din ordinea de zi, care au fost propuse de ei.

Înregistrarea participanţilor Adunării generale extraordinare se va efectua la data de 03 august 2020 de la 10-00 pînă la 10-50.
Pentru participarea la Adunarea generală extraordinară acţionarii vor prezenta documentele de identitate (buletin sau paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor - şi o procură perfectată în modul stabilit de legislaţie sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice:  pentru conducătorii acţionarilor-persoane juridice.

Cu materialele referitoare la ordinea de zi Adunarii generale extraordinare puteţi lua cunostinţă la oficiul central al Băncii, bir.315 (mun.Chişinău, str.Puskin, nr.26) începînd cu data de 24 iulie 2020, în zilele de lucru, între orele 10.00 - 17.00.
 
Informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de telefoane: 022 269-809, 022 269-940.

//Alte noutăţi