// Acţionari / Noutăţi / Rezultatele Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. din 24.05.2022

Noutăţi

01.06.2022

Rezultatele Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. din 24.05.2022

Rezultatele Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. din 24.05.2022

În atenţia acţionarilor “Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
 
La data de 24 mai 2022 a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. cu prezenţa acţionarilor. La Adunarea generală a acţionarilor s-au înregistrat 50 participanţi care deţin 913 104 de acţiuni cu drept de vot, ce constituie 76,23% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot aflate în circulaţie.
În rezultatul examinării chestiunilor ordinii de zi au fost adoptate următoarele hotărâri:
 

1. Referitor la chestiunea întâi din Ordinea de zi ”Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.”:
1.1. A pune în sarcina notarului Palancean Liliana, (Mun. Chişinău, str. M.Eminescu, 51, of.1) prezentă la şedinţa Adunării, autentificarea Listei acţionarilor cu dreptul să participe la Adunarea generală a acţionarilor, proceselor-verbale ale Comisiilor de înregistrare şi de numărare a voturilor şi procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. din 24 mai 2022.
 
2. Referitor la chestiunea a doua din Ordinea de zi ”Rezultatele activităţii ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. în anul 2021”:
2.1. A aproba Raportul cu privire la activitatea Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2021.
2.2. A lua act de cunoştinţă cu „Rezultatele activităţii economice-financiare ale „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2021, confirmate prin concluzia societăţii de audit.
 
3. Referitor la chestiunea a treia din Ordinea de zi ”Cu privire la repartizarea profitului net al ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. obţinut în anul 2021”:
3.1. A se abţine de la plata dividendelor pentru rezultatul exerciţiului financiar al Băncii, încheiat la 31.12.2021.
3.2. Profitul net al ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2021 în mărime de 75 481 703,15 lei, a lăsa sub formă de profit nerepartizat.
3.3. A pune în sarcina Consiliului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. până la finele anului 2022, după soluţionarea situaţiei geopolitice şi stabilizarea economiei naţionale, precum şi în condiţiile existenţei aprobării prealabile a BNM cu privire la repartizarea capitalului, a convoca Adunarea generală extraordinară a acţionarilor pe chestiunea privind plata dividendelor în baza rezultatelor exerciţiului financiar al Băncii pentru anul 2021.
 
4. Referitor la chestiunea a patra din Ordinea de zi ”Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii şi remunerării membrilor Consiliului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.”:
4.1. A stabili remunerarea membrilor Consiliului Băncii şi preşedintelui Consiliului Băncii pentru perioada cuprinsă între (2022-2023) ţinerea Adunărilor generale anuale a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., achitarea căreia se va efectua lunar.
4.2. A permite Organului executiv al Băncii să efectueze achitarea (compensarea) cheltuielilor de transport şi de deplasare în scopul participării la şedinţele Consiliului Băncii, membrului Consiliului Băncii a cărui loc de muncă de bază este în afara Republicii Moldova, în perioada exercitării atribuţiilor sale, şi achitarea (compensarea) membrilor Consiliului Băncii cheltuielilor pentru instruire şi / sau perfecţionare a cunoştinţelor în domeniile oricăruia dintre Comitetele de specializate din care fac parte, achitate conform cheltuielilor de facto efectuate.
 
5. Referitor la chestiunea a cincea din Ordinea de zi ”Cu privire la confirmarea Societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al Băncii pentru anul 2022 şi aprobarea retribuţiei serviciilor prestate”:
5.1. A confirma societatea de audit “Moore Stephens KSC” SRL pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al activităţii financiare ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2022 şi a stabili cuantumul retribuţiei serviciilor prestate.
5.2. A pune în sarcina Preşedintelui Comitetului de Conducere al Băncii, semnarea contractului cu societatea de audit “Moore Stephens KSC” SRL pentru anul 2022.
 
6. Referitor la chestiunea a şasea din Ordinea de zi ”Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Statutul ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.”:
6.1. A aproba modificările şi completările în Statutul ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., cu excepţia modificărilor în pct.3.6. a Statutului Băncii.
6.2. A pune în sarcina Preşedintelui Comitetului de Conducere al Băncii din numele Băncii semnarea documentelor necesare pentru înregistrarea Statutului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. cu modificări şi completări.
 
7. Referitor la chestiunea a şaptea din Ordinea de zi ”Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulamentul Consiliului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.”:
7.1. A aproba modificările şi completările în Regulamentul Consiliului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
 
Comitetul de Conducere „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.