// Pentru afacerea ta / Utile / Valori mobiliare / Valori mobiliare de stat

Valori mobiliare de stat

Valori mobiliare de stat (în continuare VMS) - instrument al datoriei de stat emis sub formă de titlu financiar negociabil.
 
Operaţiuni cu VMS
Emisiunea valorilor mobiliare de stat sub formă de înscrieri în conturi (în continuare VMS) se efectuează de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova în conformitate cu legile «Cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat» şi «Cu privire la Banca Naţională a Moldovei». Circulaţia VMS pe piaţa primară şi secundară este reglementată de Regulamentul Băncii Naţionale a Moldovei “Cu privire la plasarea, tranzacţionarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont" nr. 170/2018 şi Instrucţiunea Ministerului Finanţelor ”Cu privire la plasarea, tranzacţionarea şi răscumpărarea Obligaţiunilor de stat cu dobîndă flotantă/fixă” nr. 29/2019.

Tipurile de VMS care circulă pe piaţă:
  • Bonurile de trezorerie - VMS emise cu scont, adică la un preţ mai mic decât preţul nominal şi răscumpărate la scadenţă la valoarea lor nominală, având termenul de circulaţie pînă la 1 an (termen scurt).
  • Obligaţiunile de stat - VMS emise cu scont, la valoarea nominală sau cu primă (preţ mai mare decît valoarea nominală), pe un termen de un an şi mai mare, care acordă deţinătorilor acestora dreptul la obţinerea valorii nominale la data scadenţei şi la obţinerea periodică a dobânzii, potrivit ratei fixe sau flotante a dobînzii, în conformitate cu condiţiile emiterii.
Valoarea nominală a unei VMS este de 100 lei.Plasarea VMS pe piaţa primară se efectuază de către Ministerul Finanţelor, prin intermediul licitaţiilor desfăşurate de către Banca Naţională, de regulă, în prima şi a treia săptămână, a fiecărei luni, conform graficului orientativ de desfăşurare a licitaţiilor de vînzare a VMS. Programul licitaţiilor este disponibil la sucursalele Băncii.
 
 
În conformitate cu regulile de desfăşurare a licitaţiilor, doar băncile comerciale care au calitatea de dealeri primari, pot participa la licitiaţii în numele şi din cont propriu, precum şi din contul mijloacelor investitorilor, la cererea acestora.

“Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., fiind Dealer Primar, prestează următoarele servicii clienţilor pe piaţa valorilor mobiliare de stat:
  • Procurarea VMS la licitaţii;
  • Procurarea/vânzarea VMS pe piaţa secundară;
  • Operaţiunile creditare gajate de VMS;
  • Suportul informaţional şi consultativ referitor la situaţia curentă pe piaţa VMS şi la efectuarea operaţiunilor cu VMS.
Ghidul investitorului în valori mobiliare de stat îl găsiţi AICI.

Începând cu 01 ianuarie 2021 veniturile aferente VMS sunt supuse impozitării. Pentru persoanele fizice reţinerea impozitului se efectuează de către Banca-dealer primar, conform art. 901  alin. (38) din Codul fiscal  al RM.


Informaţia suplimentară privind prestarea serviciilor cu VMS o puteţi obţine la tel: (022) 22-00-80, e-mail:  svm@fincombank.com
 

Ghidul investitorului în VMS

 
  • DESCARCA:
  • pdf

Tarifele Băncii
pentru operaţiuni cu VMS

 
  • DESCARCA:
  • pdf