// Pentru afacerea ta / Utile / Valori mobiliare / Valori mobiliare corporative

Valori mobiliare corporative

Servicii şi activităţi de investiţii pe piaţa de capital (valori mobiliare corporative) 
Piaţa de capital asigură legăturile dintre emitenţi şi investitori, în cadrul căreia sunt tranzacţionate instrumente financiare şi care oferă posibilitatăţi de investiţii în valori mobiliare ale întreprinderilor din ţară.

Activitatea Băncii pe piaţa de capital este reglementată de următoarele acte normative:
 • Legea cu privire la piaţa de capital nr. 171 din 11.07.2012
 • Regulamentul privind serviciile şi activităţile de investiţii, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 49/3 din 26.08.2015;
 • Regulile pieţei reglementate Bursa de Valori a Moldovei, acceptate prin Hotărârea CNPF nr.23/3 din 08.05.2015;
 • Regulile sistemului multilateral de tranzacţionare (MTF) al Bursei de Valori a Moldovei, operator de sistem, acceptate prin Hotărârea CNPF nr.60/8 din 13.11.2015;
 • Regulile Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare aprobate de către Consiliul de supraveghere SA “Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” (Hotărârea nr.14 din 19 aprilie 2019) şi coordonate de către Banca Naţională a Moldovei prin Hotărârea nr. 114 din 18 aprilie.
   
  Modul de circulaţie a valorilor mobiliare corporative pe piaţa de capital:
 • Prin tranzacţii înregistrate pe piaţa reglementată;
 • Prin tranzacţii înregistrate în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare (MTF);
 • În afara pieţei reglementate sau MTF, la societăţile de registru sau societăţile de investiţii;
Experienţa de mai mulţi ani de lucru cu valorile mobiliare corporative, accesul la principala platformă de tranzacţionare a ţării (Bursa de Valori a Moldovei), relaţiile stabile în mediul respectiv, ne permit a realiza un şir de operaţiuni cu valori mobiliare pe piaţa de capital a republicii noastre.
Ca participant profesionist pe piaţa de capital, FinComBank posedă un potenţial înalt, şi în prezent are posibilitatea să ofere clienţilor o gamă largă de servicii:
 1. vânzarea-cumpărarea valorilor mobiliare corporative la Bursa de Valori a Moldovei;
 2. susţinerea informaţională, inclusiv şi informarea referitor la tranzacţiile cu valorile mobiliare efectuate în cadrul pieţelor bursiere şi extrabursiere;
 3. organizarea ofertei publice privind vînzarea-cumpărarea valorilor mobiliare, inclusiv şi pregătirea prospectului ofertei publice în conformitate cu cerinţele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare;
 4. participarea în cadrul Programului de privatizare la licitaţiile de vînzare a acţiunilor proprietate publică, anunţate de Agenţia proprietate publică de pe lângă Ministerul Economiei şi Comerţului;
 5. asistenţa şi deservirea emisiunilor de valori mobiliare ale emitenţilor (servicii de underwriting);
 6. consultanţa privind efectuarea investiţiilor în valori mobiliare (consulting investiţional);
 7. consultanţa privind administrarea corporativă (reorganizarea societăţilor, răscumpărarea/achiziţionarea de către emitent a valorilor sale mobiliare plasate).
Banca deţine calitatea de membru al Pieţei Reglementate şi al Sistemului multilateral de tranzacţionare (MTF).

Informaţiile suplimentare privind serviciile şi activităţile de investiţii le puteţi obţine la tel/fax: (022) 22-00-80, e-mail: 
svm@fincombank.com
 

Licenţa băncii pentru desfăşurarea
serviciilor şi activităţilor de investiţii

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Lista angajaţilor
care deţin certificate de calificare

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Regulile interne de lucru cu clienţii
privind deservirea operaţiunilor cu VMC

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Tarifele Băncii
pentru operaţiuni cu VMC

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Fondul de compensare
a investitorilor

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Informaţii despre categoriile
de clienţi

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Informaţii despre costurile
şi cheltuielile aferente
tranzacţiilor cu instrumente financiare

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Informaţii cu privire la etapele
de derulare a tranzacţiilor cu
instrumente financiare

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Descrierea politicii de
executare a ordinelor privind
instrumentele financiare aplicate
în Bancă

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Informaţii privind cadrul legal aferent,
legislaţia privind piata capital şi
legislaţia conexă

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Informaţii despre riscurile
aferente investirii în instrumente
financiare

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Descrierea politicii privind
conflictele de interese

 
 • DESCARCA:
 • pdf

Termenii, noţiunile şi expresiile
aferente pieţei de capital

 
 • DESCARCA:
 • pdf