// Despre noi / Partenerii bancii / UCIP-IFAD

UCIP-IFAD

Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) (www.ifad.org), este agenţia specializată a Naţiunilor Unite, fondată in 1977 ca un organism internaţional financiar multilateral, conform deciziei Conferinţei Mondiale pentru Alimentaţie din anul 1974, şi este dedicat eradicării foametei şi a sărăciei din mediul rural în ţările în curs de dezvoltare.

IFAD mobilizează resursele, acordând posibilităţile celor săraci din mediul rural de a îmbunătăţi alimentaţia, de a spori producerea produselor agricole precum şi veniturile. Cca 75 la sută din populaţia rurală, în special femeile şi persoanele de vârsta a treia, trăiesc în sărăcie şi depind de agricultură şi activităţile legate de agricultură.

IFAD efectuează finanţare directă prin acordarea împrumuturilor şi granturilor la condiţii avantajoase, precum şi atrage resursele de co-finanţare întru realizarea proiectelor şi programelor iniţiate de IFAD. Termenii şi codiţiile de finanţare variază în dependenţă de PIB per capita al fiecărui stat-membru respectiv.

IFAD conlucrează cu mai multe organisme, inclusiv şi cu Banca Mondială, băncile regionale de dezvoltare, alte instituţii regionale financiare, precum şi agenţiile din familia ONU, mai multe dintre care în comun acordă co-finanţarea proiectelor IFAD.

IFAD este finanţat din donaţiile binevole ale tuturor 165 ţări-membre, contribuţii speciale, întrărilor parvenite din rambursările împrumuturilor eliberate anterior şi veniturilor investiţionale. Volumul angajamentelor anuale pentru finanţarea proiectelor şi a granturilor constituie cca 450 mln dolari SUA.

Consiliul de Guvernare al IFAD reprezintă un organ suprem decisiv. Statele-membre sunt reprezentate de 18 Guvernatori şi 18 Guvernatori Alternativi. Consiliul se întruneşte anual şi este responsabil pentru gestionarea generală a operaţiunilor IFAD şi pentru aprobarea programului de lucru al acestuia.

Pagina web: http://ifad.md/about/ifad/