Programul „373”

Programul guvernamental de sprijin pentru antreprenori „373” simplifică accesul la finanţarea şi dezvoltarea IMM-urilor, întreprinderilor mici şi mijlocii. În cadrul acestui program, întreprinderile din Moldova pot beneficia de finanţare accesibilă şi pe termen lung pentru implementarea proiectelor de investiţii. Rata dobânzii la creditele în valută străină este de 3%, iar rata dobânzii în lei - 7%. Termenul maxim pentru credit este de până la 7 ani, iar perioada maximă de graţie este de 3 ani. Diferenţa de dobândă va fi subvenţionată de Guvernul Republicii Moldova prin Instituţia de Stat Organizaţiei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).

Beneficiarii

Întreprinderile Mici şi Mijlocii, clasificate conform Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii

Scopul 

procurarea utilajelor / echipamentelor / bunurilor fixe în  dezvoltarea de noi produse sau servicii, adoptarea de noi modele de afaceri, utilizarea tehnologiei pentru creşterea productivităţii sau dezvoltarea de noi canale de distribuţie, din următoarele sectoare economice:
 • Agricultură, silvicultură şi pescuit
 • Industria extractivă
 • Industria prelucrătoare
 • Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
 • Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare
 • Activităţi de cazare şi alimentaţie publică
 • Informaţii şi comunicaţii
 • Învăţământ
 • Sănătate şi asistenţă socială

Suma

Până la 15 milioane lei sau echivalentul în USD sau EUR, ceea ce reprezintă 90% din valoarea proiectului investiţional şi min 10% reprezentînd aportul propriu al beneficiarului, fără TVA
 

Termenul

Minim 3 ani, maxim 7 ani, cu o perioadă maximă de graţie de 3 ani
 

Beneficii

Compensarea dobânzilor la creditele investiţionale eligibile astfel încît dobânda calculată şi achitată de către beneficiar să nu depăşească:
 • 7% anual – pentru creditele acordate în monedă naţională
 • 3% anual – pentru creditele acordate exportatorilor în valută străină (USD/EUR)
 • Comision pentru acordarea creditului - 0.5% din suma creditului aprobat
 • Comision pentru rambursarea anticipată a creditului - 0%
   

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului „373”

 1. este înregistrată în Registrul de stat al unităţilor de drept din Republica Moldova şi nu este în proces de insolvabilitate, reorganizare sau lichidare;
 2. întreprinderea respectă cerinţele privind protecţia mediului stabilite prin Legea nr.1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător, precum şi actele normative subordonate acesteia;
 3. nu are beneficiari efectivi înregistraţi şi/sau rezidenţi ai jurisdicţiilor care nu implementează standardele internaţionale de transparenţă stabilite conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, precum şi ale Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
 4. nu are datorii restante faţă de bugetul public naţional la data solicitării creditului; 
 5. deţine un plan de afaceri şi/sau proiecţii financiare care să demonstreze fezabilitatea şi impactul potenţial al proiectului investiţional;
 6. confirmă o contribuţie proprie în valoare monetară de cel puţin 10% din valoarea proiectului investiţional propus spre finanţare;
 7. costurile de bunuri şi servicii ori cota-parte a acestora, care fac obiectul investiţiei pentru care se solicită un credit  investiţional, nu au fost acoperite de alte programe/proiecte de asistenţă şi/sau subvenţii de stat, inclusiv contribuţia proprie;
 8. nu dispune de alte lichidităţi sub formă de numerar în conturi de depozit la termen, instrumente financiare generatoare de dobândă sub forma obligaţiunilor sau valorilor mobiliare de stat, cu excepţia contribuţiei proprii stabilită conform Programului de stimulare a investiţiilor „373”;
 9. că în cazul aprobării creditului în cadrul Programului de stimulare a investiţiilor „373”, suportul care va obţinut de la stat prin compensarea parţială a dobânzilor aferente creditului solicitat nu va contribui la depăşirea sumei maxime a ajutorului de minimis pentru întreprindere, stabilită de legislaţie şi mă oblig să informez banca şi/sau Organizaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în cazul depăşirii pragului ajutorului de minimis în corespundere cu Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.
 
Lasă-ne datele tale de contact şi noi revenim cu un sunet!
+373