Programul „373”

Programul guvernamental de sprijin pentru antreprenori „373” simplifică accesul la finanţarea şi dezvoltarea IMM-urilor, întreprinderilor mici şi mijlocii. În cadrul acestui program, întreprinderile din Moldova pot beneficia de finanţare accesibilă şi pe termen lung pentru implementarea proiectelor de investiţii. Rata dobânzii la creditele în valută străină este de 3%, iar rata dobânzii în lei - 7%. Diferenţa de dobândă va fi subvenţionată de Guvernul Republicii Moldova prin Instituţia de Stat Organizaţiei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).

Beneficiarii

Întreprinderile Mici şi Mijlocii, clasificate conform Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii. Pot fi finanţate toate domeniile de activitate cu excepţia celor neeligibile.

Lista domeniilor de activitate neeligibile în cadrul Programului de stimulare a investiţiilor „373” poate fi accesată AICI.

Scopuri eligibile

 • procurarea de mijloace fixe, echipamente şi utilaje, inclusiv servicii şi cheltuieli logistice, de instalare, de calibrare, de punere în funcţiune şi de certificare a echipamentelor şi/sau a utilajelor procurate în cadrul proiectului investiţional solicitat, precum şi pentru procurarea materiei prime şi/sau a materialelor necesare procesului de producere/prestare a serviciilor a căror valoare nu va depăşi 30% din valoarea proiectului investiţional solicitat spre finanţare;
 • construcţia şi/sau reconstrucţia/reparaţia reţelei inginereşti pentru punerea în funcţiune a echipamentelor şi a utilajului în cadrul proiectului investiţional;
 • procurarea, construcţia şi/sau reconstrucţia/reparaţia imobilelor/ spaţiilor, inclusive auxiliare, cu *terenurile aferente, pentru activităţi legate de implementarea proiectului investiţional;
 • procurarea tehnologiilor digitale şi a programelor informatice pentru activităţi legate de implementarea proiectului investiţional.
*teren aferent – compus din teren, pe care sunt amplasate nemijlocit bunurile imobile (clădiri, edificii, construcţii nefinalizate, plantaţii multianuale), şi teren adiacent, utilizat sau care urmează a fi utilizat conform proiectului investiţional în procesul tehnologic şi/sau pentru deservirea acestora.

Scopurile care nu sunt eligibile pentru finanţare pot fi accesate AICI.

Suma

Până la 40 milioane lei sau echivalentul în USD sau EUR, ceea ce reprezintă 90% din valoarea proiectului, fără taxe, care nu se atribuie la valoarea imobilizărilor corporale şi/sau necorporale.
 

Beneficii

Compensarea dobânzilor la creditele incluse în Program astfel încât dobânda calculată şi achitată de către beneficiar să nu depăşească:
 • 7% anual – pentru creditele acordate în monedă naţională
 • 3% anual – pentru creditele acordate în valută străină (USD/EUR)
 • Comision pentru acordarea creditului - 0.5% din suma creditului aprobat
 • Comision pentru rambursarea anticipată a creditului - 0%

Noile beneficii ale proiectului

 • Programul „373” a fost extins pentru un grup mai larg de beneficiari. Acesta va fi accesibil şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul comerţului (cu excepţia celor care comercializează băuturi alcoolice şi tutun), dar şi pentru cei din domeniul întreţinerii şi reparaţiei autovehiculelor şi motocicletelor.
 • Majorarea sumei maxime ce poate fi acordată unui singur beneficiar, de la 15 la 40 de milioane de lei.
 • Va fi permisă finanţarea achiziţiei de materie primă şi materiale necesare în producţie sau prestare de servicii, în limita de 30% din valoarea proiectului investiţional.
 • A  fost majorat plafonul maxim de garantare de la 40% la 80% din valoarea creditului pentru garanţiile oferite (cerinţă a Fondului de Garantare a Creditelor) şi au fost simplificate procedurile bancare de acordare a creditelor.


Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului „373”

 1. este înregistrată în Registrul de stat al unităţilor de drept din Republica Moldova şi nu este în proces de insolvabilitate, reorganizare sau lichidare;
 2. întreprinderea respectă cerinţele privind protecţia mediului stabilite prin Legea nr.1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător, precum şi actele normative subordonate acesteia;
 3. nu are beneficiari efectivi înregistraţi şi/sau rezidenţi ai jurisdicţiilor care nu implementează standardele internaţionale de transparenţă stabilite conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, precum şi ale Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
 4. nu are datorii restante faţă de bugetul public naţional la data solicitării creditului; 
 5. deţine un plan de afaceri şi/sau proiecţii financiare care să demonstreze fezabilitatea şi impactul potenţial al proiectului investiţional;
 6. confirmă o contribuţie proprie în valoare monetară de cel puţin 10% din valoarea proiectului investiţional propus spre finanţare;
 7. costurile de bunuri şi servicii ori cota-parte a acestora, finanţate din resursele recreditare de stat sau subvenţionate din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi a mediului rural pentru stimularea accesării creditelor investiţionale sau pentru mijloace circulante;
 8. nu dispune de alte lichidităţi sub formă de numerar în conturi de depozit la termen, instrumente financiare generatoare de dobândă sub forma obligaţiunilor sau valorilor mobiliare de stat, cu excepţia contribuţiei proprii stabilită conform Programului de stimulare a investiţiilor „373”;
 9. că în cazul aprobării creditului în cadrul Programului de stimulare a investiţiilor „373”, suportul care va obţinut de la stat prin compensarea parţială a dobânzilor aferente creditului solicitat nu va contribui la depăşirea sumei maxime a ajutorului de minimis pentru întreprindere, stabilită de legislaţie şi mă oblig să informez banca şi/sau Organizaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în cazul depăşirii pragului ajutorului de minimis în corespundere cu Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat (în vigoare până la 31.07.2024 inclusiv).
 
 
Lasă-ne datele tale de contact şi noi revenim cu un sunet!
+373