// Pagina investitorului

Pagina investitoruluiStoparea expunerii spre vînzare pe piaţa reglementată a acţiunilor emisiuni a XX de valori mobiliare ”FinComBank” SA ca acţiunile separate. 
 
În conformitate cu cerinţele organelor abilitate şi în temeiul deciziei Organului de Conducere al Băncii din 05.03.2020, proces-verbal nr.13,  ”FinComBank” S.A. anunţă despre stoparea, începînd cu data de 06 martie 2020, expunerii spre vînzare pe piaţa reglementată a acţiunilor emisiunii a XX ai Băncii pe piaţa reglementată ca ”acţiunile separate”.