// Pagina investitorului

Pagina investitoruluiÎn conformitate cu prevederile art.521 din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor şi în temeiul Hotărârilor Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.15 din 11.01.2019 şi nr.187 din 10.07.2019, Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 32/4 din 29.07.2019 „Cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare”, precum şi Deceziilor Comitetului de Conducere al ”FinComBank” S.A. nr.25 din 12.07.2019 şi nr.29 din 05.08.2019, ”FinComBank” S.A. anunţă despre expunerea spre vânzare, începînd cu 09.08.2019, a pachetului unic din 475 478 de acţiuni, emise de ”FinComBank” S.A.
Condiţiile de vânzare a acţiunilor:
1. Acţiunile se expun spre vânzare, începînd cu 09.08.2019, ca pachet unic în număr de 475 478 de acţiuni, prin intermediul licitaţiei cu strigare organizate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori a Moldovei.  
2. Licitaţia cu strigare va avea loc în perioada de la 23.10.2019 până la 05.11.2019.
3. Preţul iniţial de vânzare constituie 260,66 MDL per acţiune.
4. Acţiunile expuse spre vânzare pot fi achiziţionate de un singur cumpărător sau de un grup de persoane ce acţionează concertat care au obţinut aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei până la achiziţionarea respectivă, în condiţiile stabilite la art.47 - 49 din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.
Informaţia despre ”FinComBank” S.A.:
Denumirea completă ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
Denumirea prescurtată ”FinComBank” SA
Forma juridică de organizare Societatea pe acţiuni
Adresa juridică MD-2012, str.Puskin, 26, mun. Chisinau, Republica Moldova
IDNO – codul fiscal  1002600005347
Data înregistrării de stat  16 mai 2001 de către Camera Înregistrării de Stat
Genurile de activitate activitatea băncilor şi societăţilor de investiţii
Capitalul social 131 544 200 MDL divizat în 1 315 442 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot
La moment 117 653 de acţiuni emise constituie acţiuni de tezaur, ceia ce este egal cu 8,944% din numărul total al acţiunilor emise

 

Caracteristica valorilor mobiliare expuse spre vânzare  

Denumirea completă a emitentului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
Tipul valorilor mobiliare Actiuni ordinare nominative 
Clasa acţiunilor clasa I
Codul ISIN MD14BFCM1001
Valoarea nominală a unei acţiuni 100 MDL
Numărul acţiunilor expuse spre vânzare 475 478
Drepturile acordate de o acţiunie o acţiune ordinară nominativă emisă de Bancă acordă dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile Băncii în cazul lichidării acesteia
Informaţia care permită investitorilor să facă o apreciere în cunoştinţă de cauză asupra activelor şi pasivelor, asupra situaţiei financiare, a profitului sau a pierderilor, asupra perspectivelor Băncii, precum şi descrierea afacerilor şi a situaţiei financiare a Băncii pe parcursul ultimilor 3 ani este dezvăluită pe pagina web a Băncii www.fincombank.com.
Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel: 022 26-98-21; 26-99-40.