// Pagina investitorului

Pagina investitoruluiÎn conformitate cu prevederile din art.521 al Legii nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor şi în temeiul Hotărârilor Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.15 din 11.01.2019, nr.187 din 10.07.2019 şi nr.283 din 08.11.2019, precum şi а Deciziilor Comitetului de Conducere a ”FinComBank” S.A. din 05.08.2019, process-verbal nr.30, şi din 11.11.2019, proces-verbal nr.53, ”FinComBank” S.A. anunţă despre expunerea spre vînzare pe piaţa reglementată ca ”acţiunile separate” a 475 478 de acţiuni emise de ”FinComBank” S.A, ce constituie 36,15% din fondul social al Băncii.
Condiţiile de vânzare a acţiunilor:
1. 475 478 de acţiuni, emise de ”FinComBank” S.A., se expun spre vînzare pe piaţa reglementată ca ”acţiunile separate” începînd cu data de 12.11.2019 şi pînă la data de 11.12.2019.   
2. Preţul iniţial de vînzare - 260,66 MDL per acţiune.
3. Costul iniţial al tuturor acţiunilor expuse spre vînzare - 123 938 095,48 лей.
4. Acţiunile expuse spre vînzare pot fi achiziţionate de un singur cumpărător sau de un grup de persoane ce acţionează concertat (achizitor potenţial). În cazul achiziţionării unui numar de acţiuni, care la preţul nominal constituie 1% sau mai mult din capitalul social al Băncii, achizitorul potenţial, pînă la achiziţionarea respectivă, trebue să obţină aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei, în condiţiile stabilite la art.47 - 49 din Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017.
 
Informaţia despre ”FinComBank” S.A.:
Denumirea completă ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
Denumirea prescurtată ”FinComBank” SA
Forma juridică de organizare Societatea pe acţiuni
Adresa juridică MD-2012, str.Puskin, 26, mun. Chisinau, Republica Moldova
IDNO – codul fiscal  1002600005347
Data înregistrării de stat  16 mai 2001 de către Camera Înregistrării de Stat
Genurile de activitate activitatea băncilor şi societăţilor de investiţii
Capitalul social 131 544 200 MDL divizat în 1 315 442 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot
La moment 117 653 de acţiuni emise constituie acţiuni de tezaur, ceia ce este egal cu 8,944% din numărul total al acţiunilor emise

 

Caracteristica valorilor mobiliare expuse spre vînzare  

Denumirea completă a emitentului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
Tipul valorilor mobiliare Actiuni ordinare nominative 
Clasa acţiunilor clasa I
Codul ISIN MD14BFCM1001
Valoarea nominală a unei acţiuni 100 MDL
Numărul acţiunilor expuse spre vânzare 475 478
Drepturile acordate de o acţiunie o acţiune ordinară nominativă emisă de Bancă acordă dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile Băncii în cazul lichidării acesteia
 
Informaţia care permită investitorilor (achizitorilor potenţiali) să facă o apreciere în cunoştinţă de cauză asupra activelor şi pasivelor, asupra situaţiei financiare, a profitului sau a pierderilor, asupra perspectivelor Băncii, precum şi descrierea afacerilor şi a situaţiei financiare a Băncii pe parcursul ultimilor 3 ani este dezvăluită pe pagina web a Băncii
www.fincombank.com. şi pe saitul pieţei reglementate.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel: 022 26-98-21; 26-99-40.